Χειρόγραφα Βασιλείου Τζανάκου

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Αγαπητοί φίλες και φίλοι , ψάλτες και φιλόμουσοι . Ο καλύτερος τρόπος δια να διακονείς και να διαδίδεις την λατρευτική Ψαλτική Παράδοσή μας είναι να την αποδίδεις ΣΩΣΤΑ κυρίως στους ιερούς ναούς αλλά και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας με ιεροπρεπή και κατανυκτικό τρόπο !!! Πριν αρκετά χρόνια κατέγραψα ιδιοχείρως όλες σχεδόν τις τακτικές ιερές ακολουθίες της Ορθόδοξης Λατρείας μας με βάση τα κλασικά και τα νεοκλασικά ψαλμωδήματα των πιο γνωστών και καταξιωμένων μελοποιών και ερμηνευτών , τα οποία αυτούσια ή συντετμημένα , σύμφωνα με την πολύχρονη εμπειρία μου και τα πολλά ακούσματά μου , συγκέντρωσα εις πολλούς τόμους (...)
Ηδη έχω ψηφιοποιήσει εννέα τόμους 1. Το Τριώδιον . 2. Τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς . 3. Τις Προηγιασμένες θείες λειτουργίες . 4. Τον Ακάθιστο 'Υμνο . 5. Τους δύο Παρακλητικούς Κανόνες της Θεοτόκου . 6. Τον Εσπερινό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου . 7. Τον 'Ορθρο και την Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου . 8. Εκλεκτούς 'Υμνους Α' Μέρος . 9. Εκλεκτούς 'Υμνους Β' Μέρος . Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες Ακολουθίες όπως Μεγάλη Εβδομάδα , Πεντηκοστάριον , Εσπερινός [ αναστάσιμα ] , 'Ορθρος , Καταβασίες , Δοξολογίες [ σύντομες - αργές ] , Θεία Λειτουργία .—
'Ολα αυτά είναι μία ελαχίστη προσφορά της Ψαλτικής Διακονίας μου στην Βυζαντινή Λατρευτική Ψαλτική Τέχνη και αποτελούν μνημόσυνον στην μνήμη του ιερέα πατέρα μου Ιωάννη Τζανάκου και των διδασκάλων μας , ιδιαιτέρως του ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ , με τον οποίον αξιώθηκα να ψάλλω πολλάκις στην Σπάρτη Λακωνίας τα έτη 1973 και 1974 . Δόξα τώ Κυρίω ημών !!!!

Βασίλειος Τζανάκος

Κανάλι Βασ. Τζανάκου στο Youtube
 

Attachments

 • Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου.pdf
  14.9 MB · Views: 849
 • Εκλεκτοί Ύμνοι 1.pdf
  25.6 MB · Views: 470
 • Εκλεκτοί Ύμνοι 2.pdf
  49.6 MB · Views: 275
 • Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf
  27.3 MB · Views: 153
 • Η Ακολουθία της Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας.pdf
  18.7 MB · Views: 456
 • Όρθρος & Θ. Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf
  20.6 MB · Views: 273
 • Παρακλητικοί Κανόνες.pdf
  21.9 MB · Views: 512
 • Τριώδιον.pdf
  27 MB · Views: 564

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Συνέχεια της συλλογής
 

Attachments

 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Α.pdf
  38.1 MB · Views: 311
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΡΟΣ Α.pdf
  30.8 MB · Views: 240
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΡΟΣ Β.pdf
  25.2 MB · Views: 248
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.pdf
  36.9 MB · Views: 294

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Συνέχεια μαθημάτων της Θ. Λειτουργίας με συλλογή λειτουργικών σε διαφόρους ήχους και καταβασίες Θ΄ωδής αντί του "Άξιον εστί" και ο Α΄ τόμος των καταβασιών.
 

Attachments

 • Συλλογή Λειτουργικών.pdf
  30.8 MB · Views: 413
 • Αντί του ΄Αξιον εστί.pdf
  21 MB · Views: 250
 • Καταβασίες.pdf
  8.6 MB · Views: 215

Μιχαήλ Τσαβαρής

Ιερός Καθεδρικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Ευχαριστούμε τον κ. Τζανάκο για την μεγάλη του προσφορά! Μιλάμε για ενα πολύ μεγαλο έργο καταγραφής μαθημάτων και είναι δουλειά ετών! Και πάλι σας ευχαριστούμε!
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Χερουβικό σε ήχο πλ.Α΄ του Κ. Πρίγγου, σε καταγραφή εξ ακοής του Βασ. Τζανάκου, από ηχογραφημένη εκτέλεση στην Λάρισα. Αριστερά του έψαλλε ο Εμμ. Χατζημάρκος.
(Δακτυλογράφηση Παντελεήμων Νάκος)
 

Attachments

 • Χερουβικόν πλ.Α΄ (Β.Τζ.)_.pdf
  220.8 KB · Views: 89
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
"Μουσική Ανθολογία" - "Τριώδιον"
"Η Ακολουθία των κατανυκτικών εσπερινών" (1998)
Βασιλείου Τζανάκου, πρωτοψάλτου
 

Attachments

 • Η Ακολουθία των κατανυκτικών εσπερινών_.pdf
  16.4 MB · Views: 428

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
ΣΥΛΛΟΓΗ "ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ"

Α: Μ. Δευτέρα-Μ.Τρίτη_Μ.Τετάρτη (Όρθρος)
Β: Μ. Πέμπτη (Όρθρος-Εσπερινός-Θ.Λειτουργία)
Γ: Μ.Παρασκευή (Ακολουθία των Παθών)
Δ: Μ.Παρασκευή (Ακολουθία των Μ. Ωρών-Εσπερινός)-Μ.Σάββατον (Όρθρος)
Ε: Μ. Σάββατον (Εσπερινός-Θ.Λειτουργία)
 

Attachments

 • ΥΜΝΟΙ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Α.pdf
  25.2 MB · Views: 416
 • ΥΜΝΟΙ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Β.pdf
  26.3 MB · Views: 197
 • ΥΜΝΟΙ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Γ.pdf
  33.4 MB · Views: 213
 • ΥΜΝΟΙ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δ.pdf
  38 MB · Views: 216
 • ΥΜΝΟΙ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ε.pdf
  14.7 MB · Views: 186
Top