Χειρόγραφα Βασιλείου Τζανάκου

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Αγαπητοί φίλες και φίλοι , ψάλτες και φιλόμουσοι . Ο καλύτερος τρόπος δια να διακονείς και να διαδίδεις την λατρευτική Ψαλτική Παράδοσή μας είναι να την αποδίδεις ΣΩΣΤΑ κυρίως στους ιερούς ναούς αλλά και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας με ιεροπρεπή και κατανυκτικό τρόπο !!! Πριν αρκετά χρόνια κατέγραψα ιδιοχείρως όλες σχεδόν τις τακτικές ιερές ακολουθίες της Ορθόδοξης Λατρείας μας με βάση τα κλασικά και τα νεοκλασικά ψαλμωδήματα των πιο γνωστών και καταξιωμένων μελοποιών και ερμηνευτών , τα οποία αυτούσια ή συντετμημένα , σύμφωνα με την πολύχρονη εμπειρία μου και τα πολλά ακούσματά μου , συγκέντρωσα εις πολλούς τόμους (...)
Ηδη έχω ψηφιοποιήσει εννέα τόμους 1. Το Τριώδιον . 2. Τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς . 3. Τις Προηγιασμένες θείες λειτουργίες . 4. Τον Ακάθιστο 'Υμνο . 5. Τους δύο Παρακλητικούς Κανόνες της Θεοτόκου . 6. Τον Εσπερινό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου . 7. Τον 'Ορθρο και την Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου . 8. Εκλεκτούς 'Υμνους Α' Μέρος . 9. Εκλεκτούς 'Υμνους Β' Μέρος . Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες Ακολουθίες όπως Μεγάλη Εβδομάδα , Πεντηκοστάριον , Εσπερινός [ αναστάσιμα ] , 'Ορθρος , Καταβασίες , Δοξολογίες [ σύντομες - αργές ] , Θεία Λειτουργία .—
'Ολα αυτά είναι μία ελαχίστη προσφορά της Ψαλτικής Διακονίας μου στην Βυζαντινή Λατρευτική Ψαλτική Τέχνη και αποτελούν μνημόσυνον στην μνήμη του ιερέα πατέρα μου Ιωάννη Τζανάκου και των διδασκάλων μας , ιδιαιτέρως του ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ , με τον οποίον αξιώθηκα να ψάλλω πολλάκις στην Σπάρτη Λακωνίας τα έτη 1973 και 1974 . Δόξα τώ Κυρίω ημών !!!!

Βασίλειος Τζανάκος
Κανάλι Βασ. Τζανάκου στο Youtube
 

Attachments

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Top