Χατζημάρκος - Σαρακοστιανά

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἐπί τῇ εἰσόδῳ μας στήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, τήν κατανυκτικώτερη περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, μοιράζομαι μαζί σας ἕνα σπουδαῖο δῶρο πού μοῦ ἐστάλη πρό μηνῶν καί τό φύλαγα γιά τίς παραμονές τῆς Σαρακοστῆς.
Πρόκειται γιά μουσική ἐκδήλωση πού ἔγινε στήν Πρέβεζα στήν ὁποία παρουσίασε ὕμνους τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἀνδρική Χορῳδία Βόλου ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ διδασκάλου Ἐμμανουήλ Χατζημάρκου.
Τά στοιχεῖα τοῦ ἀποσταλέντος μοι ψηφιακοῦ δίσκου γράφουν ἄλλα. Ὑπάρχει ὅμως ὁμιλία πού προλογίζει τήν ἐκδήλωση καί ἀπό ἐκεῖ πῆρα τά στοιχεῖα πού μπορῶ νά ἐκθέσω.
Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιεῖται στήν Πρέβεζα. Ἡ Χορῳδία τοῦ Χατζημάρκου εἶναι προσκεκλημένη καί τήν ἐκδήλωση ὁργανώνει ἡ Νομαρχιακή Ἐπιτροπή Λαϊκῆς Ἐπιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) καί ὁ Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν Πρεβέζης ὑπό τόν Βασίλειον Παναγιωτόπουλον, ὅπως ἀκούω στήν ὁμιλία τοῦ Χατζημάρκου.
Ὁ κ. Μανώλης Χατζημᾶρκος πραγματοποιεῖ καί μιά περισπούδαστη εἰσαγωγική ὁμιλία περί τῆς Τέχνης γενικῶς καί τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Δημοτικοῦ τραγουδιοῦ στή συνέχεια. Ἀνεβάζω καί τίς δύο ὁμιλίες στό τέλος τῶν κομματιῶν πού ἀποδίδει ἡ Χορῳδία.
Ἔτος δέν μπορῶ νά προσδιορίσω, μᾶλλον πρόκειται περί τῶν μέσων τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿60. Ἐπικαλοῦμαι τήν βοήθειά σας γιά περαιτέρω στοιχεῖα.
Τά βυζαντινά ἐκτελούμενα μέλη προλογίζονται ὑπό νεαρᾶς καί ἀναφέρεται καί ὁ ἦχος τοῦ κάθε κομματιοῦ.

Ἀφιερώνεται ἡ παροῦσα ἀνάρτηση ἐξαιρέτως στούς νέους ἱερεῖς καί διακόνους, μέλη τοῦ Ψαλτολογίου, πού ἀκουστικά βοηθοῦνται πολύ στά μέλη πού πρέπει νά κατάρχωνται κατά τήν ἁγία αὐτή περίοδο· τό Κατευθυνθήτω τῆς Προηγιασμένης, τό Κύριε τῶν δυνάμεων τοῦ Μ. Ἀποδείπνου, ἐνδεχομένως καί τά Μ. Προκείμενα τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν γιά τούς εἰδημονεστέρους καί ῥέκτας.

Καλή ἀκρόαση καί Καλή Σαρακοστή !!!

Υ.Γ. Ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Μανώλη Χατζημάρκου θά ἀνέβει χωριστά. Εἶναι μεγάλη (21 λεπτῶν) καί δέν χώραγε.


 

Attachments

 • Κατευθυνθήτω Προηγιασμένης (ήχος πλ. α΄) 1'28''.mp3
  1.8 MB · Views: 228
 • Έδωκας κληρονομίαν και Μή αποστρέψης (ήχος πλ. δ΄) 05'11''.mp3
  6.5 MB · Views: 207
 • Κύριε των δυνάμεων (ήχος γ΄) 03'05''.mp3
  3.9 MB · Views: 384
 • Ψυχή μου, ψυχή μου (ήχος πλ. β΄) 04'02''.mp3
  5.2 MB · Views: 235
 • Χαλινούς αποπτύσας (ήχος πλ.δ΄) 05'53''.mp3
  7.4 MB · Views: 220
 • Παρουσίαση εκδήλωσης 04'04''.mp3
  4.8 MB · Views: 142

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Καί ἡ ὁμιλία περί τῆς Τέχνης γενικῶς καί τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Δημοτικοῦ τραγουδιοῦ είδικώτερα.

 

Attachments

 • Ομιλία Μ. Χατζημάρκου 21'17''.mp3
  24.5 MB · Views: 182

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Θερμότατες οι ευχαριστίες στον π. Μάξιμο.Κρίμα που το ιδιόμελο Χαλινούς δεν ολοκληρώνεται στην ηχογράφηση!

Όσο για την ομιλία του Χατζημάρκου, να θυμίσω την παροιμία που λέει να μην τάζεις σ' άγιο κερί, και σε παιδί ...

Η γλώσσα αυτού που ομιλεί εισαγωγικώς δεν είναι καθαρεύουσα, και το θεωρώ μάλλον απίθανο τη δεκαετία του 60 να μιλούσε κάποιος δημόσια με αυτό τον τρόπο. Αν η υπόθεση είναι σωστή, ίσως χρειάζεται να εξετασθούν η δεκαετία 70 ή και 80.

Καλή Σαρακοστή, πάτερ Μάξιμε, και λοιποί

Δημ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
χρειάζεται να εξετασθούν η δεκαετία 70 ή και 80.
Εὐχαριστῶ ἀγαπητέ Δημήτρη.
Μετά ἀπό μιά ἐργασία πού ἔκανα, ἀκριβῶς ἐρχόμουν νά διορθώσω τό μήνυμά μου χωρίς νά ἔχω δεῖ ἀκόμη τό δικό σου.
Παρασύρθηκα ἀπό αὐτά πού ἔγραφε ὁ δίσκος τά ὁποῖα φυσικά δέν ἀνεφέροντο σ᾿ αὐτήν τήν ἐκδήλωση καί καλά πού κάθησα καί ἄκουσα τίς ὁμιλίες.
Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο πού σκεπτόμουν εἶναι ὅτι ἡ ΝΕΛΕ εἶναι θεσμός πού ἱδρύθηκε στά τέλη τῆς δεκατίας τοῦ ᾿70 ἤ στίς ἀρχές τοῦ ᾿80 στήν ἐπαρχία ἄν δέν κάνω λάθος.
Νομίζω ὅτι καί τό ὄνομα τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Πρεβέζης κάτι θά λέει στούς ἐντοπίους καί μή ὅπως ὁ κ. Θάνος.
Καί πάλι εὐχαριστῶ καί γιά τίς εὐχές.

Υ.Γ. Τώρα δέν διορθώνω τό μήνυμά μου μετά ἀπό αὐτά πού γράψαμε.


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
π. Μάξιμος;29280 said:


Τά βυζαντινά ἐκτελούμενα μέλη προλογίζονται ὑπό νεαρᾶς καί ἀναφέρεται καί ὁ ἦχος τοῦ κάθε κομματιοῦ.


Μήπως υπό (ευσεβιζούσης-είθε μη ευσεβιστρίας) νεαράς ή αμυστάκου παιδίου (άρρενος);

Δ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Μήπως υπό (ευσεβιζούσης-είθε μη ευσεβιστρίας) νεαράς ή αμυστάκου παιδίου (άρρενος);

Δ.
Τί νά πῶ· δέν ἤμουν ἐκεῖ.
Πάντως τώρα πού τά ξανακούω καί ἀπό τό πρωτότυπο καταλαβαίνω ὅτι πρόκειται γιά δύο πρόσωπα καί μάλιστα κορίτσια, πού τό ἕνα ἀνακοινώνει τό τροπάριο καί τόν ἦχο καί τό ἄλλο διαβάζει τό κείμενο τοῦ ὕμνου.


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
π. Μάξιμος;29294 said:
Τί νά πῶ· δέν ἤμουν ἐκεῖ.
Πάντως τώρα πού τά ξανακούω καί ἀπό τό πρωτότυπο καταλαβαίνω ὅτι πρόκειται γιά δύο πρόσωπα καί μάλιστα κορίτσια, πού τό ἕνα ἀνακοινώνει τό τροπάριο καί τόν ἦχο καί τό ἄλλο διαβάζει τό κείμενο τοῦ ὕμνου.Κρίμα που δεν μπορώ να βρω σε ήχο αυτό. Αν η αίσθησή σας αληθεύει, μάλλον νωρίτερα θα το είχαν αναμέλψει:wink: οι κορασίδες...
 

Καί ἡ ὁμιλία περί τῆς Τέχνης γενικῶς καί τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Δημοτικοῦ τραγουδιοῦ είδικώτερα.


Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανωτέρω κομμάτια, μα ιδιαιτέρως για αυτή την καταπληκτική ομιλία του Μεγάλου Χατζημάρκου, για την τέχνη και την μουσική μας παράδοση.
Μπορείτε να μας πείτε την γνώμη σας για τον μεγάλο αυτό ψάλτη;
Έστω και με προσωπικό μήνυμα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.:)
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ;103959 said:
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανωτέρω κομμάτια, μα ιδιαιτέρως για αυτή την καταπληκτική ομιλία του Μεγάλου Χατζημάρκου, για την τέχνη και την μουσική μας παράδοση.
Μπορείτε να μας πείτε την γνώμη σας για τον μεγάλο αυτό ψάλτη;
Έστω και με προσωπικό μήνυμα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.:)
Τό λέω καί δημόσια.
Πρόκειται γιά μεγάλη μορφή τῆς ψαλτικῆς τέχνης καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς. «Μεγάλος» ὅπως λέτε. Ἄριστος ἐκτελεστής, βαθύς γνώστης καί συγγραφικότατος. Ἔχει προσφέρει πάρα πολλά.
Ἀλλά ἔχουν γραφεῖ τόσα πολλά καί σημαντικά, πού θεωρῶ ὅτι ἐγώ ὑστερῶ.

[Σημείωμα Συντονιστή (π. Μ)] Ἑπόμενα μηνύματα (ἐκτός θέματος) μεταφέρθηκαν σέ νέο θέμα.
 
Last edited:
Top