Χαραλ Καρακατσανης

chriskont

Παλαιό Μέλος
#2
δυναμις Κρητός, Χερουβικόν ηχος δ Αγια και Αξιον εστίν πλ δ Χαραλ Παπανικολάου
οι ηχογραφήσεις είναι του ίδιου του κ Καρακατσάνη
 
Top