Χαρακτηριστικό της Απολύσεως της Προηγιασμένης της Παρασκευής προ του Σαββατου του Λαζάρου.

#1
Ακολουθώντας το μέτρο της αναλογίας, η Απόλυση της Προηγιασμένης πρέπει να είναι "Ο Αναστάς εκ νεκρών....".
Νομίζω ότι συνειθίζεται το απλό "Χριστός ο αληθινός...".
Ποιο το ορθό;
Τι ισχύει και για την απόλυση του Αποδείπνου τω Εσπέρας της ίδιας ημέρας;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Βλέπω ΣΤ νά ὁρίζει «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν...» καί στήν Προηγιασμένη καί στό Ἀπόδειπνον.

Μή ξεχνᾶς τήν ἀπαγόρευση τοῦ ΤΚΠ γιά «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν...» τό ἑσπέρας τῶν Σαββάτων.
Βλ. ΤΜΕ Ἑσπερινό Μ. Σαββάτου μετά τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου τά περί ἀπολύσεως καί παραπομπή στήν § 16 τῆς Προθεωρίας καί στήν Ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς (ΤΜΕ σελ. γ΄ στήν ἔκδοση τοῦ Σαλιβέρου -σελ. ς΄ στήν ἔκδοση τοῦ 1888).
 
Top