"Φῶς Ἱλαρόν ἁγίας δόξης.." - Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (1959)

Top