Φθάσαντες πιστοί, Ιδιόμελο των αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας, Ήχος Πλάγιος του Πρώτου HQ

Top