Φήμη Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

#1
Γρηγορίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου, τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας, ὑπερτίμου καὶ ἐξάρχου Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ Ἰρλανδίας, ἡμῶν δὲ πατρὸς καὶ ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη.
 
Last edited by a moderator:
Top