Φήμες τιτουλαρίων (μη επαρχιούχων) μητροπολιτών

#1
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο εντός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών να ψάλλονται φήμες ιερουργούντων τιτουλαρίων μητροπολιτών, οι οποίο κατά τα γνωστά "δεν έχουσι φήμην". Εκτός ότι αναφέρεται ρητώς στα Δίπτυχα ότι βοηθοί και τιτουλάριοι επίσκοποι δεν έχουν φήμη, ψάλλοντας φήμη οδηγούμαστε στο άτοπο να ονομάζουμε "σεβασμιώτατους" μη επαρχιούχους επισκόπους οι οποίοι ονομάζονται κατά την τάξη "πανιερώτατοι" και μάλιστα να τους παρουσιάζουμε ως επαρχιούχους αφού αναφέρουμε και την μητρόπολή τους, η οποία όμως ουσιαστικά δεν υφίσταται.
Μήπως κανείς γνωρίζει πόθεν προέρχεται αυτή η συνήθεια;
 
Top