Υπόμνημα του εν Κπόλει Εκκλ. Μουσ. Συλλόγου προς τον Οικ. Πατριάρχην Μελέτιον Δ΄ (1923)

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#1
Αντιγράφω από εδώ:

Υπόμνημα του εν Κων/πόλει Εκκλησιαστικού μουσικού συλλόγου προς την Α. Θ. Π. τον Οικουμ. Πατριάρχην Μελέτιον τον Δ : "Περί του εντελώς αδυνάτου της εναρμονίσεως των μελών της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής άνευ αλλοιώσεως και παραμορφώσεως αυτών"....
Εν Κωνσταντινουπόλει: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1923, σελ. 16.
 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#7
Αντιγράφω από εδώ:

Υπόμνημα του εν Κων/πόλει Εκκλησιαστικού μουσικού συλλόγου προς την Α. Θ. Π. τον Οικουμ. Πατριάρχην Μελέτιον τον Δ : "Περί του εντελώς αδυνάτου της εναρμονίσεως των μελών της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής άνευ αλλοιώσεως και παραμορφώσεως αυτών"....
Εν Κωνσταντινουπόλει: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1923, σελ. 16.
Το κείμενο του εν λόγω Υπομνήματος είχε παλαιότερα αναρτηθεί σε μονοτονικό στην ιστοσελίδα του Σ.Μ.ΚΩΝ.
 
Top