Υπόδεξαι Βηθλεέμ - Ψάλλει ο Μοναχός Ἰάκωβος Αγιορείτης, Πρωτοψάλτης του Πρωτάτου.

Top