Υποδοχή Πατριάρχου Σερβίας κ.κ. Ειρηναίου στο ναό της Πρετορίας Νοτίου Αφρικής 1η Νοεμβρίου 2018

Top