Υμνοι Τριωδίου

Theodoros-ks

Παλαιό Μέλος
Επιλογές ύμνων του Τριωδίου
 

Attachments

 • 01-ΜΗ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ.mp3
  1.7 MB · Views: 128
 • 02-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΥΡΙΕ.mp3
  2.1 MB · Views: 49
 • 03-ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ.mp3
  1.7 MB · Views: 45
 • 04-ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ--ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ-ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.mp3
  5.4 MB · Views: 80
 • 05-ΩΣ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ..mp3
  7.6 MB · Views: 63
 • 06-ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ.mp3
  1.4 MB · Views: 49
 • 07-ΤΑΙΣ ΕΞ ΕΡΓΩΝ-ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ.mp3
  4 MB · Views: 52
 • 08-ΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΝ ΧΩΡΑΝ-ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ..mp3
  2.4 MB · Views: 48
 • 09-Ω ΠΟΣΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ.mp3
  4.9 MB · Views: 59
 • 11-ΤΗΝ ΜΩΣΕΩΣ ΩΔΗΝ.mp3
  9 MB · Views: 77
 • 12-ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΦΩΝΗΝ-ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ.mp3
  1 MB · Views: 54
Επιλογές ύμνων Τριωδιου-συνεχεια
 

Attachments

 • 13-ΠΑΤΕΡ ΑΓΑΘΕ-Χ΄΄ΜΑΡΚΟΣ-ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ.mp3
  4.7 MB · Views: 55
 • 14-ΟΤΑΝ ΤΙΘΩΝΤΑΙ ΘΡΟΝΟΙ-ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ..mp3
  3.7 MB · Views: 43
 • 15-ΟΙΜΟΙ ΜΕΛΑΙΝΑ ΨΥΧΗ-ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ.mp3
  4.9 MB · Views: 45
 • 18-ΠΡΟΚΑΘΑΡΩΜΕΝ-ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ.mp3
  4.9 MB · Views: 55
 • 19-ΕΚΑΘΙΣΕΝ ΑΔΑΜ-ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ.mp3
  3.5 MB · Views: 45
 • 20-ΕΞΕΒΛΗΘΗ Ο ΑΔΑΜ-ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ.mp3
  4.7 MB · Views: 60
 • 21-ΟΙΜΟΙ Ο ΑΔΑΜ-ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ.mp3
  3.1 MB · Views: 66
 • 22-ΤΟ-ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ.mp3
  2.5 MB · Views: 44
 • 23-ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙΡΟΣ-ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ.mp3
  3.6 MB · Views: 49
 • 24-Η ΧΑΡΙΣ ΕΠΕΛΑΜΨΕ-ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ..mp3
  4.6 MB · Views: 52
 • 25-ΜΩΣΗΣ-ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ.mp3
  3.8 MB · Views: 39
 • 26-ΤΟΙΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ-ΠΡΙΓΓΟΣ..mp3
  2.3 MB · Views: 41
Υμνοι Τριωδίου-Μ. Τεσσαρακοστης-
 

Attachments

 • 27-ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΑ-ΠΡΙΓΓΟΣ.mp3
  4.7 MB · Views: 44
 • 28-ΔΕΥΤΕ ΕΡΓΑΣΩΜΕΘΑ-ΠΡΙΓΓΟΣ..mp3
  2.9 MB · Views: 42
 • 29-ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ-ΤΑ ΠΛΗΘΗ-ΒΑΡΥΣ-ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ.mp3
  5.8 MB · Views: 48
 • 30-ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ-ΠΡΙΓΓΟΣ.mp3
  6.2 MB · Views: 46
 • 31-ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ-ΛΑΖΑΡΟΥ-ΠΑΠΑΣΑΒΑΣ.mp3
  2.3 MB · Views: 37
 • 32-Ο ΠΛΕΙΣΤΟΣ ΟΧΛΟΣ-ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΘΝΗ-ΒΑΙΩΝ-ΠΑΠΑΣΑΒΑΣ.mp3
  2.9 MB · Views: 37
 • 33-ΠΡΟ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ-ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ.mp3
  3.6 MB · Views: 44
Δοξαστικό των Αίνων, της Κυριακής της Τυρινής, μέλος μακαριστού Άρχ. Ελ. Γεωργιάδη.


"Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία· δι' αὐτῆς γὰρ Μωϋσῆς, γέγονε τῷ Κτίστῃ συνόμιλος, καὶ φωνὴν ἀοράτως, ἐν ταῖς ἀκοαῖς ὑπεδέξατο· Κύριε, δι' αὐτῆς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος."`

ΥΓ.: Το μ. κείμενο με συν. αρχείο, από εδώ.
 

Attachments

 • Δοξαστικό των Αίνων Κυρ. της Τυρινής, μέλος ΕΛΕΥΘ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.pdf
  618.2 KB · Views: 7
Back
Top