Τ95. Μουσικὰ Μεγάλης Πέμπτης

tb---

τσοπάνης
#2
Κανών Όρθρου Μ. Πέμπτης - Κωνσταντίνου Σαββοπούλου ( Α΄Δομεστίκου τῆς Μ.Χ.Ε. ) 1881
Οὗτος ὁ κανὼν ἐτονίσθη ὑπὸ τοῦ Ἄρχοντος Α΄ Δομεστίκου τῆς Μ.Χ.Ε. Κωνσταντίνου Σαββοπούλου καὶ ἐδημοσιεύθη ὑπὸ τὸν
τίτλον ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ, οὗ προτάσσεται τὸ Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις κτλ. ἔτος1881. Κατὰ τὴν παροῦσαν
ἀντιγραφὴν διετηρήθη μὲν ἀπολύτως ἡ ὀρθογραφία τοῦ πρωτοτύπου, ἐγένετο δὲ προσαρμογὴ τῶν μαρτυριῶν εἰςτὴν
συνήθη βάσιν τῶν βου-δι, σήμανσιςτῶν 3σήμων καὶ 4σήμων μέτρων, προσθήκη τῶν Δόξα ... Καὶ νῦν εἰς τὰ ἀναλογοῦντα
τροπάρια, τελικῶν καταλήξεων, ἀλλὰ καὶ τῶν καταλλήλων τυπικῶν ὁδηγιῶν.

Β.Μ
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#3
Μήπως έχει κανείς τις αργές καταβασίες του Όρθρου της Μ. Πέμπτης;
 
Top