Τ64. Μουσικά Τετάρτης Δ΄ Εβδομάδος Νηστειών

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#4
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της 06-04-2016 & 08-04-2016
Τετάρτη & Παρασκευή Θ΄ ώρα & Προηγιασμένη Θ.Λ. Δ΄ εβδομάδος για ΤΑΜΠΛΕΤ, τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, κατά τα γνωστά
Ευλογημένη συνέχεια και καλή δύναμη στον κόσμο άπαντα​
 

Attachments

Last edited:

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#6
Επισυνάπτω σε pdf & σε mel τα μουσικά κείμενα
της 22-03-2017 Τετάρτη Δ΄ εβδομάδος Θ΄ ώρα & εσπερ. μετά Προηγιασμένης Θ.Λ. για τάμπλετ,
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#7
Επισυνάπτω σε pdf & se mel για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα
της 14-03-2018 Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτης Δ΄ εβδομάδος ήχος Βαρύς . για τάμπλετ,
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά
Τα ίδια αρχεία έχουν αναρτηθεί και εδώ
 

Attachments

Last edited:

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#9
Σπουδαίες εργασίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα αυτή, με πληρότητα, καλαίσθητη και ισορροπημένη γραφή και, επίσης, με δυνατότητα επιλογής μελών (παλαιότερα -νεότερα).
Στο πρόσωπο της κας Ελένης, ένα μεγάλο ευχαριστώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω, προς όλους που με τόση προθυμία μοιράζουν τον κόπο τους σε όλη την κοινότητα...
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#10
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
03-04-2019 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Δ΄ Εβδομάδος Ήχος Γ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.​
 

Attachments

Top