Τ00. Μακαρισμοί με εφύμνια (Μεγάλης Τεσσαρακοστής)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Στην ακολουθία των Τυπικών, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ψάλλονται οι Μακαρισμοί με εφύμνιο όπως φαίνεται παρακάτω (από εδώ) σε ήχο Πλ. Δ'. Υπάρχει ηχογράφηση ή/και μουσικό κείμενο αυτών; Λέγονται σε τρίφωνο ή απλό (διαπασών) Πλ. Δ'; Ευχαριστώ.


[FONT=&quot]Εἰδέναι χρὴ ὅτι τῇ μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ οὐ λέγομεν τοὺς τῶν Τυπικῶν Ψαλμούς, ἀλλὰ μετὰ τὰς ἐν τῇ θ' Ὥρᾳ τρεῖς μεγάλας μετανοίας, ἀρχόμεθα εὐθὺς τῶν Μακαρισμῶν, ψάλλοντες ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, εἰς Ἤχον πλ. δ', τό,[/FONT][FONT=&quot] Μνήσθητι Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου, ὡσαύτως καὶ μετὰ τό, Δόξα... καὶ τό, Καὶ νῦν... ποιοῦμεν δὲ καὶ μετάνοιαν μικρὰν μίαν ἐν ἑκάστῳ Μνήσθητι. [/FONT]
[FONT=&quot]ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ[/FONT]
[FONT=&quot]Ἦχος πλ. δ'[/FONT]
[FONT=&quot]Ἐν τῇ βασιλείᾳ σου μνήσθητί ἡμῶν, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου, [/FONT]
[FONT=&quot]Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, [/FONT]
[FONT=&quot]Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, [/FONT]
[FONT=&quot]Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν, [/FONT]
[FONT=&quot]Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται, [/FONT]
[FONT=&quot]Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται, [/FONT]
[FONT=&quot]Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. [/FONT]
[FONT=&quot]Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται, [/FONT]
[FONT=&quot]Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. [/FONT]
[FONT=&quot]Μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς, καὶ διώξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ' ὑμῶν, ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. [/FONT]
[FONT=&quot]Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. [/FONT]

[FONT=&quot]Δόξα... Καὶ νῦν...[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Μετὰ ταῦτα, εἰ μὲν ἐστιν, ὡς εἴρηται, μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἑνουμένων τῶν δύο Χορῶν λέγομεν, γεγωνοτέρᾳ φωνῇ τό,[/FONT][FONT=&quot] Μνήσθητι ἡμῶν ἐκ τρίτου, ὡς ἕπεται, ποιοῦντες ἐν ἑκάστῳ καὶ μετάνοιαν μεγάλην μίαν. Εἰ δὲ μή, λέγομεν αὐτὸ χῦμα καὶ ἄνευ μετανοιῶν. [/FONT]

[FONT=&quot]Μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. [/FONT]
[FONT=&quot]Μνήσθητι ἡμῶν, Δέσποτα, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. [/FONT]
[FONT=&quot]Μνήσθητι ἡμῶν, Ἅγιε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. [/FONT]
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#3
Συμφωνῶ μὲ τὴν σημείωση τοῦ π. Μαξίμου.
Ὁ συνεφημέριός μου π. Θεολόγος Γρύλλης μοῦ εἶπε, ὅτι στήν Μονή Ἰωάννου Θεολόγου τῆς Πάτμου τούς λένε (μακαρισμούς) σέ πλ. δ΄ σύντομα ἐκ τοῦ Γα ὅμως.
Ἔτσι ἔχω μάθει ἀπὸ μικρὸς τοὺς Μακαρισμούς και ἐγώ.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#4
Ευχαριστώ για την υπόδειξη του υπάρχοντος θέματος και όλους που έδωσαν στοιχεία εκεί και εδώ. Ενδιαφέρον οτι στη μουσική παράδοση της ΜΧΕ (την εποχή του Γρηγορίου τουλάχιστον και αργότερα) φέρονται σε Πλ. Β' εκ του ΠΑ. Αυτή την εκδοχή θα ακολουθήσω στο εξής προσωπικά όταν οι μακαρισμοί ψάλλονται με το εφύμνιο αυτό τη Σαρακοστή.

Ενδιαφέρουσα και η παράθεση του εφυμνίου στο λειτουργικό κείμενο που παρέθεσα πρίν σαν:

[FONT=&quot]Μνήσθητι Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου

[/FONT]Ίσως πρόκειται για τυπογραφικό (;) αντί του:

[FONT=&quot]Μνήσθητί ἡμῶν, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Ευχαριστώ για την υπόδειξη του υπάρχοντος θέματος και όλους που έδωσαν στοιχεία εκεί και εδώ. Ενδιαφέρον οτι στη μουσική παράδοση της ΜΧΕ (την εποχή του Γρηγορίου τουλάχιστον και αργότερα) φέρονται σε Πλ. Β' εκ του ΠΑ. Αυτή την εκδοχή θα ακολουθήσω στο εξής προσωπικά όταν οι μακαρισμοί ψάλλονται με το εφύμνιο αυτό τη Σαρακοστή.

Ενδιαφέρουσα και η παράθεση του εφυμνίου στο λειτουργικό κείμενο που παρέθεσα πρίν σαν:

[FONT=&quot]Μνήσθητι Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου

[/FONT]Ίσως πρόκειται για τυπογραφικό (;) αντί του:

[FONT=&quot]Μνήσθητί ἡμῶν, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
Πολύ ὡραία ἡ παρατήρηση· δέν τό εἶχα προσέξει, καθ᾿ ὅσον πάντοτε γιά τά σταθερά τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (ἀπό νεαρός) χρησιμοποιοῦμε τά βοηθητικά βιβλία «Μεγάλη Τεσσαρακοστή».

Ἡ παράθεσή σου εἶναι ἀπό π. Leo καί προφανῶς Τριῴδιον Φωτός. Τώρα βλέπω καί τό Τριῴδιον Ἀ. Δ. ὅπου τό ἔχει· Μνήσθητί μου Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. Πλήν ὅμως, ἐκτός ἀπό τά βοηθητικά βιβλία «Μεγάλη Τεσσαρακοστή», καί τό ΤΑΣ καί τό ΤΓΡ, προβλέπουν Μνήσθητι ἡμῶν Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου, ὡς ἐφύμνιον.

Ἀναφορικά μέ τόν ἦχο εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό Τριῴδιον, τό ΤΑΣ, τό ΤΓΡ καί ὅλα τά βοηθητικά βιβλία «Μεγάλη Τεσσαρακοστή» ὁρίζουν πλ. δ΄. Τί νά πῶ. Κι ἐγώ δέν τό ἄκουσα ἔτσι, ὅπως ἔγραψα, ἀλλ᾿ οὔτε πλ. β΄ ἐκ τοῦ Πα. Ἐκ τοῦ Δι ναί, μέ κατάληξη πότε στόν Βου καί πότε στόν Δι, ἴσως κάτι μεταξύ πλ. β΄ καί β΄ περισσότερο. Χθές ἔβαλα καί μοῦ τό ἔψαλε ὁ π. Θεολόγος, ὅπως τό ψάλλουν στήν Πάτμο. Πολύ κατανυκτικό, σέ πλ. δ΄ τρίφωνο, κάτι ὅπως ἡ α΄ στάση τῶν Τυπικῶν, χωρίς ὅμως ἀνεβάσματα· μαζεμένο μέλος, κατανυκτικό. Δέν ἔχω τέτοιο εἰδικό μηχανάκι, ὥστε νά τόν καταγράψω. Θά πρέπει ὅμως νά γίνει κάτι τέτοιο καί θά περιμέναμε κι ἄλλες ἠχογραφήσεις ἀπό μέλη, ὅπως τούς ἔχει παραδοθεῖ ἤ συνηθίζουν, ἀφοῦ καί τό θέμα εἶναι στίς ἠχογραφήσεις.


 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
... ὅλα τά βοηθητικά βιβλία «Μεγάλη Τεσσαρακοστή» ὁρίζουν πλ. δ΄. ...
Στο βιβλίο που είναι στο δικό μας ναό, η σχετική παράθεση είναι διορθωμένη από πάνω, με στυλό, σε πλ.β΄. Κάποιος παλιός ψάλτης. Κι εγώ έτσι πάντοτε τα άκουγα και τα λέω και τώρα, εκ του Πα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9

Ὁ κ. Μεντζέλος (amentzelos) μαθητής τοῦ π. Θεολόγου τελικά κατέγραψε τόν π. Θεολόγο, πού τοῦ ζητήσαμε νά μᾶς ψάλλει τούς Μακαρισμούς, ὅπως συνηθίζονται στή Μονή τῆς Πάτμου καί μοῦ ἔστειλε τό ἀρχεῖο.
Ἀλλά κ. Μεντζέλο μου, τί ἠχογράφηση εἶναι αὐτή μέ παράσιτα...;;;
Τέλος πάντων, δέν τολμῶ νά τήν ἀναρτήσω στό θέμα τοῦ π. Θεολόγου Γρύλλη, ἀλλά τήν ἀναρτῶ ἐδῶ, γιά «ἐκπαιδευτικούς» σκοπούς καί μόνον.

 

Attachments

Top