Τ00. Αλληλουιάρια και Τριαδικά

romios1

Active member
Υπάρχει κάπου Καπκαταγεγραμμένα τα αργά τριαδικά και τα αλληλουιάρια του Χουρμουζίου; ευρίσκονται στο ΜΠΤ 704.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀπὸ τοὺς ἐκδεδομένους, οἱ τριαδικοὶ ὕμνοι «Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου...», «Ἀθρόον ὁ κριτὴς ἐπελεύσεται...» καὶ «Ὡς ὕπνον τὸν ὄκνον ἀποθεμένη ψυχὴ...», ἁπλοὶ καὶ θεματικὰ μονοειδεῖς, φαίνονται νὰ ἀνήκουν σὲ παλαιότερο στρῶμα, τὸ ὁποῖο ἀργότερα ἔγινε ὀκτάηχο.
 
Top