Τὸ Σάββατο διακαινησίμου κατὰ μαρτυρία ια΄ αἰ.

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν τῆς Θεοτόκου, συναγόμεθα δὲ ἐν τῷ σεβασμίῳ οἴκῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τῇ μονῇ τῶν ὀδηγῶν»

(χφ. Marcian. gr. Z 13 προφητολόγιο ἀρχὲς ια’ αἰ.).
 

Attachments

  • Pages from R. Janin La geographie ecclesiastique de l’Empire byzantin III 1953.pdf
    540.8 KB · Views: 27

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Εἰς δὲ τοὺς ὁδηγοὺς ἥγουν εἰς τὰ Προτασίου ἀπερχομένης τῆς λιτῆς λέγει Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου...»

(χφ. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἄθω (πρώην ἀριθμὸς) 252 πραξαπόστολος ιβ' αἰ. (Dmitrievskij τ. 1 σ. 140 ὑποσ. 1)).
 
Top