"Τώ Σωτήρι Θεώ..." Καταβασίες της Κυριακής του Τυφλού

#1
Σε ήχο πλ. του Α', ο καλλικέλαδος Άρχ. Θ. Βασιλικός, με τους Α. Ζιούβα & Ι. Χρήστου, ψάλλουν σε αργοσύντομο ειρμολογικό μέλος, ειρμούς των Καταβασιών της Κυριακή του Τυφλού.

https://www.youtube.com/watch?v=DObabNoWCYE

Ωδή α'
Τώ Σωτήρι Θεώ, τώ εν θαλάσση λαόν, ποσίν αβρόχοις οδηγήσαντι, καί Φαραώ πανστρατιά καταποντίσαντι, αυτώ μόνω άσωμεν, ότι δε δόξασται.


Ωδή γ'
Δυνάμει τού Σταυρού σου Χριστέ, στερέωσόν μου τήν διάνοιαν, εις τό υμνείν, καί δοξάζειν σου τήν σωτήριον Ανάληψιν.

Ωδή ε'
Ορθρίζοντες βοώμέν σοι Κύριε, Σώσον ημάς, σύ γάρ εί Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν.

Ωδή θ'
Σέ τήν υπέρ νούν, καί λόγον Μητέρα Θεού, τήν εν χρόνω τόν άχρονον αφράστως κυήσασαν, οι πιστοί ομοφρόνως μεγαλύνομεν.
 
Top