Τό Σύμβολον της Πίστεως, Ηχ. Δ', Σύνθεση Μανουήλ Γαζή, Εξήγηση Ι. Αρβανίτη, Ερμ. Ρωμέικο Ensemble

Back
Top