Των νομικών διδαγμάτων Φιλανθίδη (Βυζαντινός Χορός Ωδείου Βόλου «Ρυθμός» - Χοράρχης Δημ. Ανδ. Χατζηγεωργίου)

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#1
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία
Σάββατο 17/12/2016
"Των νομικών διδαγμάτων", πλάγιος του Δ΄, Πέτρου Φιλανθίδη.
Δοξαστικόν των αίνων Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως.
Αποδίδεται από τον Βυζαντινό Χορό Ωδείου Βόλου "Ρυθμός".
Χοράρχης ο Δημήτριος Ανδ. Χατζηγεωργίου.
Θεολόγος-Καθηγητής Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής
Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου.​
 
Top