"Των αγίων Πατέρων ο χορός..."

jinxsalonika

Ηλίας Πανουράκης
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ Ευγένιος Χαρδαβέλλας Ζωντανή Ηχογράφηση

Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, Νικαίας τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ο χορός των αγίων Πατέρων, συγκεντρώθηκε από τα πέρατα της οικουμένης, και κήρυξε μιαν ουσία και φύση του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και παρέδωσε με σαφήνεια στην Εκκλησία το μυστήριο της Θεολογίας. Όλους αυτούς υμνώντας τους με πίστη, ας τους μακαρίσουμε λέγοντας: Εσείς είστε θείο στρατόπεδο, θεολόγοι στρατιώτες της παράταξης του Κυρίου. Ολοφώτεινα άστρα του νοερού στερεώματος· οι ακλόνητοι πύργοι της μυστικής Σιών τα ευωδιαστά άνθη του παραδείσου· τα ολόχρυσα στόματα του Λόγου- το καύχημα της Νικαίας (Εκκλησίας), το αγλάισμα της οικουμένης. Παρακαλείτε συνεχώς για τις ψυχές μας.
 

Attachments

  • ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ Ευγένιος Χαρδαβέλλας.mp3
    10.2 MB · Views: 86
Last edited by a moderator:
Top