Τυπικὸν Ἱ. Μ. Γρηγορίου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Χειρόγραφο Γρηγορίου 250 τυπικὸν τοῦ ἔτους 1851.

Στοιχεῖα τυπικοῦ 2021.

Τυπικὸν ἐκκλησιαστικοῦ 2020.

Στὰ δύο τελευταία ἔχω ἀραιώσει τὸ κείμενο γιὰ νὰ εἶναι πιὸ εὐανάγνωστο καὶ ἡ σελιδαρίθμηση ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τὰ πρωτότυπα ποὺ εὐγενικὰ μοῦ ἀπέστειλε ἡ μονή.


Διευκρινίσεις:

«Ὁ ἦχος ἐκ δεξιῶν»;
-Όπως ξέρετε, ανά βδομάδα, ο Πρωτοψάλτης κάθεται στον δεξιό χορό και ο Λαμπαδάριος στον αριστερό και την άλλη ο Πρωτοψάλτης κάθεται στον αριστερό ενώ ο Λαμπαδάριος στον δεξιό. Όταν λέμε ότι ο ήχος είναι εκ δεξιών, σημαίνει ότι τα πρώτα (ο πρωτοψάλτης) είναι από δεξιά.


«Ἀντιφωνήσεις τοῦ Συναξαρίου»;
-Αφού διαβάσει ο τυπικάρης το κοντάκιο του συναξαρίου, ο διαβαστής επαναλαμβάνει την τελευταία πρόταση. Αυτή είναι η αντιφώνηση.
 

Attachments

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥ.doc
    434 KB · Views: 78
  • ΤΥΠΙΚΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 2020.doc
    1.1 MB · Views: 87
Χειρόγραφο Γρηγορίου 250 τυπικὸν τοῦ ἔτους 1851.

Στοιχεῖα τυπικοῦ 2021.

Τυπικὸν ἐκκλησιαστικοῦ 2020.

Στὰ δύο τελευταία ἔχω ἀραιώσει τὸ κείμενο γιὰ νὰ εἶναι πιὸ εὐανάγνωστο καὶ ἡ σελιδαρίθμηση ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τὰ πρωτότυπα ποὺ εὐγενικὰ μοῦ ἀπέστειλε ἡ μονή.


Διευκρινίσεις:

«Ὁ ἦχος ἐκ δεξιῶν»;
-Όπως ξέρετε, ανά βδομάδα, ο Πρωτοψάλτης κάθεται στον δεξιό χορό και ο Λαμπαδάριος στον αριστερό και την άλλη ο Πρωτοψάλτης κάθεται στον αριστερό ενώ ο Λαμπαδάριος στον δεξιό. Όταν λέμε ότι ο ήχος είναι εκ δεξιών, σημαίνει ότι τα πρώτα (ο πρωτοψάλτης) είναι από δεξιά.


«Ἀντιφωνήσεις τοῦ Συναξαρίου»;
-Αφού διαβάσει ο τυπικάρης το κοντάκιο του συναξαρίου, ο διαβαστής επαναλαμβάνει την τελευταία πρόταση. Αυτή είναι η αντιφώνηση.
Ὁ σύνδεσμος [Χειρόγραφο Γρηγορίου 250 τυπικὸν τοῦ ἔτους 1851.] δὲν λειτουργεῖ.
 
Θα μπορούσατε ίσως να στείλετε άλλη μια φορά τον σύνδεσμο για το χειρόγραφο, καθώς έληξε;
 
Δυστυχώς δεν λειτουργούν οι σύνδεσμοι εάν τους έχει κάποιος ας τους ανεβάσει εκ νέου …
 
Μπορείς να τα ξανά ανεβάσεις διοτι έχει λήξει ο σύνδεσμος …
Βεβαίως Βεβαίως!
Νόμιζα ότι τ' ανέβασα ψες, αλλά ξεχάστηκα κατά πως φαίνεται και έκλεισα το pc!
Ιδού

ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1851
 
Back
Top