Τυπικόν Κασούλων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Χφ. Πανεπιστημίου Τουρίνου Taurin. gr. C III 17 τυπικὸν μονῆς ἁγίου Νικολάου τῶν Κασούλων (περιοχὴ Ὀτράντο Κάτω Ἰταλίας) τοῦ ἔτους 1173 κριτικὴ ἔκδοση:

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/4368
μὲ ἐγγραφὴ ἤ σύνδεση ἤ δύο φορὲς σύνδεση.

Ἐχει ἐκδοθεῖ μερικῶς ἀπὸ τὸν Dmitrievskij τ. 1 σσ. 795-823.

Βλ. καὶ Ἀ. Ἀποστολίδη Τὰ τυπικὰ τῆς κάτω Ἰταλίας στὸ περιοδικὸ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τόμος 69 (1986) σσ. 490-504.
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
#2
Βοήθα μας καί λίγο ἀγαπητέ κ. Μανόλη στίς λεπτομέρειες ὅποτε ἔχεις χρόνο.
Τί θά μπορούσαμε νά ἀποκομίσουμε ἀπ αὐτό τοῦ 12ου αἰώνος , πρακτικά ἐκτός τῶν γνώσεων φυσικά πού εἶναι πολύτιμες.
Διάβασα λίγο... στόν Ἀπόστολο καθόμαστε (ἰστάμεθα ) ὄρθιοι.
Σήμερα πασάρουμε τόν ἀπόστολο στόν πρῶτο τυχόντα καί ἀκροώμεθα χαμαί (γιά τούς βόρειους :D) γιά νά πάρουμε μιάν ἀνάσα.
Σέ εὐχαριστοῦμε γιά τά τόσα ἀξιόλογα πού μᾶς προσφέρεις.
 
#3
Ευχαριστούμε πολύ, κ. Θεοδωράκη. Όντως ιδιαιτερότητες του εν λόγω τυπικού καλό θα ήταν να επισημανθούν, όπως γράφει ο dimitis.

Διάβασα λίγο... στόν Ἀπόστολο ... ἰστάμεθα...
Αυτό δεν είναι ιδιαιτερότητα του εν λόγω τυπικού... συναντάται και σε άλλα αρχαία τυπικά. (Στα παλαιοδιαθηκικά κάθονται όλοι, στα αποστολικά μόνο ιερείς, αρχιερείς κάθονται και οι λοιποί στέκονται, στα ευαγγελικά στέκονται όλοι).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Ἀνήκει στά Στουδιτικά Τυπικά τῆς Μεσογειακῆς Ἰταλίας καί ἐκπροσωπεῖ τήν παράδοση τῆς περιοχῆς τοῦ Τάραντα.
Εἰσαγωγικά στά ἀγγλικά (καί μετάφραση τῆς ὑποτυπώσεως στά ἀγγλικά) ἀπό ἐδῶ.


Στὸν Dmitrievskij τ. 1 σσ. 795-823 τό χφ. Τορίνου 216 τοῦ 1174 καί στίς σσ. 823-833 τό χφ. Barber. gr. 350 τοῦ 1205.

ΥΓ. Ὑπάρχει ψηφιοποιημένο τὸ περιοδικὸ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς;
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5


Στοὺς ὄρθρους τῶν Κυριακῶν ἡ ἀναστάσιμη ὑπακοὴ τῆς Παρακλητικῆς ψάλλεται

(σσ. 8, 161).


Ὅταν ἀπολυτίκια δεσποτικῶν ἤ θεομητορικῶν ἑορτῶν τρισσεύονται, παρεμβάλεται Δόξα καὶ νῦν

(σ. 266).
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
Η διατριβή είναι στα ιταλικά αλλά περιέχει το εν λόγω τυπικό στα ελληνικά (κριτική έκδοση)
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/4368#page/106/mode/2up
«Τυπικόν συν Θεώ, ήτοι διατάξεις της εκκλησιαστικής καταστάσεως και των ακολου(θιών), των τε δεσποτικών εορτών και της Υπεραγίας Θεοτόκου και των επισήμων αγίων και όλου του ενιαυτού, κατά την παράδοσιν των αγίων και θεοφόρων πατέρων του τε αγίου Σάββα και του Στουδίτου και το πλ(εί)στον του αγίου Όρους οθ μην, αλλά κ(αι) μέρος τι της παραδώσεως του οσιωτάτου πατρός ημών Ιωσήφ της μονής του αγίου Νικολάου των Κασου(λων).»
 
Top