Τυπικόν Εορτής Αγίου Νεκταρίου

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Ενα μικρό βοήθημα για όσους επιθυμούν να εορτάσουν την Κυριακή τον Άγιο Νεκτάριο και να συμψάλλουν την Ακολουθία του. Περιμένω και τυχόν παρατηρήσεις σας.
Θα προτιμούσα να ανεβάζατε δύο διατάξεις.
Μια για τους Ναούς που αναφέρονται στο όνομα του Αγίου Νεκταρίου οπότε θα ακολουθούσαμε τις διατάξεις των επισήμως εορταζομένων αγίων
(αν αφορά μόνο αυτήν την περίπτωση τα της γ' ωδής Κοντάκιον και Οίκος του Αγίου εις την στ' και τα αναστάσιμα στην γ' ωδή!)
και μια για τους υπολοίπους εορτάσιμος εις η'.
Υπερβολή είναι η ψαλμωδία πολλών απολυτικίων γενικότερα.
Μπορεί να προτιμηθεί Απόστολος της Κυριακής.

Ανεβάζω την Τυπική Διάταξη διαμορφωμένη για την εις η' ψαλμωδία της Ακολουθίας.

Φιλικά
Δημήτριος Καλπακίδης
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#4
Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας κ. Καλπακίδη. Έκανα ένα τόλμημα να συντάξω την διάταξη και πιστεύω πως οι παρατηρήσεις όλων σας και ιδιαιτέρως του κ. Καλπακίδη είναι χρήσιμες για όλους ούτως ώστε να διορθώνονται τυχόν σφάλματα και να μαθαίνουμε.:)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Εὐχαριστοῦμε τούς κοπιάσαντας διά τήν σύνταξιν τῶν τυπικῶν διατάξεων, ἀφορώντων καί εἰς τάς δύο περιπτώσεις, ἤτοι ναῶν τιμώντων τήν μνήμην τοῦ κοντινοῦ μας, ἁγιασμένου καί πολυ-θαυματουργοῦ ἱεράρχου, καί ναῶν ἤ μονῶν τιμωμένων ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἀγίου.

Ἡ τυπική διάταξις δι᾿ ἀμφοτέρας τάς περιπτώσεις συμπτώσεως τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἀγίου Νεκταρίου ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ δημοσιεύθηκε διά πρώτην φοράν τό ἔτος 2003 (ὅτε καί ἡ 9η Νοεμβρίου συνέπεσεν ἡμέρα Κυριακή τοῦ αὐτοῦ ἤχου καί ἑωθινοῦ μέ ἐφέτος) στή Συμβολή, τεῦχος 3, σσ. 31-33.

 
Top