[Ψάχνω] Τυπικόν Αγια-Σοφιάς Θεσσαλονίκης

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#21
Περιπλανώμενος έπεσα πάνω σε αυτή τη σελίδα βρήκα το παρακάτω επισυναπτόμενο άρθρο. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθά και περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Όποιος γνωρίζει την Γαλλικήν ή περισσότερες λεπτομέρειες ας μας διαφωτίσει!.


Πρόκειται γιὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν πραγματεία τοῦ ἁγίου Συμεὼν Θεσσαλονίκης (+1429) Τάξις τῆς στάσεως καὶ τοῦ θυμιάματος (P. G. τ. 155 ἔκδ. 1994 σ. ιστ').
 
#22


Πρόκειται γιὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν πραγματεία τοῦ ἁγίου Συμεὼν Θεσσαλονίκης (+1429) Τάξις τῆς στάσεως καὶ τοῦ θυμιάματος (P. G. τ. 155 ἔκδ. 1994 σ. ιστ').
Δηλαδή έχει εκδοθεί εντύπως; Έχει το πλήρες κείμενο του χφ;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#23


Ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη πραγματεία ἔχει ἐκδοθεῖ μόνο ὅ,τι ἀνέβηκε ἐδῶ. Στὸ ἴδιο χφ. ὑπάρχει καὶ τὸ τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, λίγα ἀποσπάσματα τοῦ ὁποίου ἔχουν ἐκδοθεῖ στὸ Δ. Μπαλαγεώργου Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τοῦ κοσμικοῦ τυπικοῦ 2001.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#24


Μελέτησα πρόσφατα τὸ χφ. Ε. Β. Ε. 2047 καὶ διαπίστωσα ὅτι προβλέπονται διπλὰ ἀναγνώσματα στὴ λειτουργία ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση, παρακλήσεις τοῦ δεκαπενταυγούστου φ. 20v, προηγιασμένη τὴν καθαρὰ Δευτέρα φ. 22r, εὐχέλαιο κατὰ τὴν Μ. Πέμπτη φ. 23r, ἀπολυτίκιο εἰσοδίων «Σήμερον τῆς εὐδοκίας...καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσιν εὐαγγελίζεται» φ. 178r, β’ οἶκος φφ. 163r, 186r, «Ὁ ἀναγνώστης· Χριστὲ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν...» φ. 224v.
 

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#26
Φαίνεται νά ψηφιοποιήθηκε. Ἄν βάλεις τόν ἀριθμό σέ ἀναζἠτηση
http://www.nlg.gr/katxeirogr2.htm
βγαίνει
http://www.nlg.gr/xeir/all1.asp?id=21788&pg=0
http://www.nlg.gr/xeir/all1.asp?id=18736&pg=0

Ἀλλά πού εἶναι ἡ ἔκδοση;​
Συνεχίζονται οἱ πληροφορίες καὶ σὲ αὕτη τὴ σελίδα http://www.nlg.gr/xeir/zoom.asp?id=images/15/095.gif


Το υλικό του Τυπικού της Αγίας Σοφίας, απ' όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω, βρίσκεται στη φάση της τελικής επεξεργασίας και πρόκειται να εκδοθεί σύντομα...
Ας έχουμε υπομονή λοιπόν!
Σχετικὰ μὲ αὐτὸ ὑπάρχει τίποτα νεότερο, σχεδὸν τρία χρόνια μετά;
 
#27
Συνεχίζονται οἱ πληροφορίες καὶ σὲ αὕτη τὴ σελίδα http://www.nlg.gr/xeir/zoom.asp?id=images/15/095.gif
Σχετικὰ μὲ αὐτὸ ὑπάρχει τίποτα νεότερο, σχεδὸν τρία χρόνια μετά;
να επανέλθω με την ελπίδα να έχει κάποιος κάτι προς ανέβασμα; ευχαριστώ.
 
Top