Τυπική διάταξις εορτής Αγίου Χριστοφόρου (9/5/2010-Κυριακή Τυφλού)

Αγαπητοί φίλοι Χριστός Ανέστη! Μπορεί να με διαφωτίσει κάποιος ως προς το τυπικό της Κυριακής του Τυφλού κατά την οποία φέτος εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε τον άγιο Χριστοφόρο; Συγκεκριμένα ερωτώ για το αρμόζον
τοπάριο εις το " Και νύν..." των εσπερίων στιχηρών και των αποστίχων, αλλά και εις το " Και νύν..." του όρθρου. Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Κατά τό ΤΜΕ σέ ὅλα, Δόξα, τοῦ ἁγίου, Καὶ νῦν, τοῦ Τυφλοῦ (περίπτωση Γ΄ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου).


 
Top