Τυπική διάταξη για Θ' Μαρτίου στο ΤΚΠ 1838

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Βλέπεις στό ΤΜΕ (=Τυπικό Βιολάκη ἐκδ. 1888) κάτι τέτοιο;
Τά Μηναῖα Βαρθολομαίου δέν μποροῦσαν νά ἔχουν ὑπόψη τους τό ΤΜΕ, ἀλλά τό ΤΚΠ καί μάλιστα τῆς α΄ ἐκδόσεως τοῦ 1838 (πρβλ. ἐδῶ).
Ὁπότε, ναί, ὑπάρχει αὐτό (βλ. συν.).
Ἀλλά τί ἆθλος ἦταν αὐτή ἡ α΄ ἔκδοση!

ΥΓ. Ἴσως αὐτή ἡ σημείωση ἦταν προνοητική γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου καί μάλιστα γιά τό 2013, πού θά ἔχουμε Πάσχα στίς 5 Μαΐου... (τελευταία φορά ἦταν τό 1929).

 

Attachments

Last edited:
#3

ΥΓ. Ἴσως αὐτή ἡ σημείωση ἦταν προνοητική γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου καί μάλιστα γιά τό 2013, πού θά ἔχουμε Πάσχα στίς 5 Μαΐου... (τελευταία φορά ἦταν τό 1929).

ευχαριστώ
Μήπως και το 2002 ?
ευλογείτε

(Ισως κι ένα χρήσιμο συνημμένο)
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
Σὲ Τετάρτη ἤ Παρασκευὴ ψάλλονται σταυροθεοτοκία ἑσπερίων καὶ ἀποστίχων 6/3, μεσωδίου 8/3, αἴνων Πέμπτης β’ ἑβδομάδος νηστειῶν ἑσπέρας, ἀποστίχων 14/3. Τὰ καθίσματα τῶν στιχολογιῶν εἶναι πρόσφατα.
 
Top