Τσιοτσιόπουλος Ιωάννης

ioaltsio

YANNIS TSIOTSIOPOULOS
μηπως υπαρχουν μεμονομενες ηχογραφησεις του κ. Τσιτσιοπουλου???

Μεμονομένες ηχογραφήσεις, μπορείτε να βρείτε στο youtube πληκτρολογώντας ΤΣΙΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ή στο soundcloud πληκτρολογώντας YANNIS TSIOTSIOPOULOS.
Ευχαριστώ
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Από τον Λαμπαδάριο του Ι. Ν. Αγίας Ειρήνης οδού Αιόλου Αθηνών, ακούμε το Δοξαστικό του Εσπερινού των Αποστίχων της Κυριακής της Τυρινής, " Ἐξεβλήθη Ἀδὰμ τοῦ Παραδείσου..."


Εξεβλήθη Ἀδὰμ τοῦ Παραδείσου, διὰ τῆς βρώσεως· διὸ καὶ καθεζόμενος ἀπέναντι τούτου, ὠδύρετο, ὁλολύζων, ἐλεεινῇ τῇ φωνῇ, καὶ ἔλεγεν· Οἴμοι, τί πέπονθα ὁ τάλας ἐγώ! μίαν ἐντολὴν παρέβην τὴν τοῦ Δεσπότου, καὶ τῶν ἀγαθῶν παντοίων ἐστέρημαι. Παράδεισε ἁγιώτατε, ὁ δι᾽ ἐμὲ πεφυτευμένος, καὶ διὰ τὴν Εὔαν κεκλεισμένος, ἱκέτευε τῷ σὲ ποιήσαντι, κᾀμὲ πλάσαντι, ὅπως τῶν σῶν ἀνθέων πλησθήσωμαι. Διὸ καὶ πρὸς αὐτὸν ὁ Σωτήρ· Τὸ ἐμὸν πλάσμα οὐ θέλω ἀπολέσθαι, ἀλλὰ βούλομαι τοῦτο σῴζεσθαι, καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν· ὅτι τὸν ἐρχόμενον πρός με, οὐ μὴ ἐκβάλλω ἔξω.
 
Last edited by a moderator:
Top