Τρύφων Τσομπάνης, αναπλ. καθ. Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ: Μακαριώτατε, Σεβασμιότατοι, περιφρουρήστε την τάξη της Θείας Λατρείας μας!

Κ

Κωσταντής1

Guest
Βραχεία ἀνάλυση τοῦ σκὲτς μὲ τὰ ἱμάτια (#18). Εἶναι "συμβολικὴ παιδοκτονία". Προσθ. ἔχει καὶ μιὰν ἐνδοχριστιανική, τρόπον τινά, δογματικὴ πτυχή: εἶναι βίαιη ἄρνηση τοῦ "σὰν τὰ πετεινὰ τοῦ Οὐρανοῦ" (τῆς παιδικότητας).
 
Last edited by a moderator:

petrosgrc

Πέτρος Γαλάνης
Αν προσπαθήσω όλο αυτό να το κωδικοποιήσω, θα καταλήξω στο εξής συμπέρασμα· εδώ έχουμε να κάνουμε με μία μορφή ελιτισμού συνδυαζόμενη με λαϊκισμό. Για να το πω ξεκάθαρα, η τάξη των ιερέων ουσιαστικά θέλει να μην υπάρχει «ενδιάμεσος» (δηλαδή ο ψάλτης) στη σχέση της ανάμεσα στον λαό (ελιτισμός) και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η λατρεία ενώ ταυτοχρόνως προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι η λατρεία είναι «για τον λαό» αφού υιοθετείται οτιδήποτε θεωρείται ότι θα κάνει «εντύπωση» στον θεατή και δη στον ανίδεο θεατή ο οποίος πρέπει να «συγκινηθεί». Με λίγα λόγια, προσφέρουμε θέαμα σε έναν ακατήχητο και αλειτούργητο κόσμο και ταυτοχρόνως διασφαλίζουμε ότι η βούλησή μας είναι ο απόλυτος νόμος για την τέλεση της Θείας Λατρείας στην οποία δεν χωρούν «δύσκολα» και «ακατάληπτα» στοιχεία τα οποία απαιτούν γνώση για να αποκωδικοποιηθούν.
 
Κ

Κωσταντής1

Guest
Συνοπτικά - παρόλο ποὺ ὑπάρχει τάξη ἱερέων στην ἐκλησία, φροντίσανε - ἢ ἂν θέλετε Θείᾳ Χάριτι - νὰ μὴν ὑπάρχει θέατρο μέσα στῃν ἐκκλησία διότι τὸ θέατρο δημιουργεῖ διαχωρισμὸ μεταξὺ τῶν πιστῶν καὶ φράζει τὴν πορεία πρὸς τὸν Θεό. Οἱ ψάλτες ἐξισοῥῥοποῦν τοὺς ἱερεῖς στὸ νὰ αἵρεται ὁ διαχωρισμός. Τὸ τριμερὲς σχῆμα εἶναι λαός (ψάλτες)-ἱερεῖς - στρατιωτικοί (Z. Ντυμεζίλ). Ἐπειδή ὅμως ὑπάρχουν ἀντιῤῤήσεις γιὰ τὸν στρατὸ σὲ αὑτὴν τὴν γιὰ πολλοὺς (καὶ μένα) ἀνθρώπινη τάξη, ἐνδεχομένως ἁντιῥῥήσεις ποὺ βασίζονται στὸ ὰγάπα τοὺς ὲχθρούς σου, ὑπάρχει ἕνα κενὸ ποὺ καταλαμβάνεται συνήθως άπὸ τὸν... στρατό, ὲν τῷ προκειμένῳ μιὰ τελετὴ ζωοθυσιαστικῆς καὶ ἁνθρωποθυσιαστικῆς καταγωγῆς (σύγκρινε τὴν κίνηση τοῦ σκισίματος μὲ τὸν ὰνατριχιαστικὸ ὰρχαιοελληνικὸ σπαραγμό)..

Θέλει ὅμως προσοχὴ νὰ μὴν ὲπιστρέψουμε στὴν παλαιὰ καλὴ τάξη πραγμάτων ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς. Γιὰ μένα ἡ Σατανολογία εἶναι πιὸ ὲπικίνδυνη ὰπὸ τὸν... σατανᾶ. Ὁ ὰναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω.
 

petrosgrc

Πέτρος Γαλάνης
Συνοπτικά - παρόλο ποὺ ὑπάρχει τάξη ἱερέων στην ἐκλησία, φροντίσανε - ἢ ἂν θέλετε Θείᾳ Χάριτι - νὰ μὴν ὑπάρχει θέατρο μέσα στῃν ἐκκλησία διότι τὸ θέατρο δημιουργεῖ διαχωρισμὸ μεταξὺ τῶν πιστῶν καὶ φράζει τὴν πορεία πρὸς τὸν Θεό. Οἱ ψάλτες ἐξισοῥῥοποῦν τοὺς ἱερεῖς στὸ νὰ αἵρεται ὁ διαχωρισμός. Τὸ τριμερὲς σχῆμα εἶναι λαός (ψάλτες)-ἱερεῖς - στρατιωτικοί (Z. Ντυμεζίλ). Ἐπειδή ὅμως ὑπάρχουν ἀντιῤῤήσεις γιὰ τὸν στρατὸ σὲ αὑτὴν τὴν γιὰ πολλοὺς (καὶ μένα) ἀνθρώπινη τάξη, ἐνδεχομένως ἁντιῥῥήσεις ποὺ βασίζονται στὸ ὰγάπα τοὺς ὲχθρούς σου, ὑπάρχει ἕνα κενὸ ποὺ καταλαμβάνεται συνήθως άπὸ τὸν... στρατό, ὲν τῷ προκειμένῳ μιὰ τελετὴ ζωοθυσιαστικῆς καὶ ἁνθρωποθυσιαστικῆς καταγωγῆς (σύγκρινε τὴν κίνηση τοῦ σκισίματος μὲ τὸν ὰνατριχιαστικὸ ὰρχαιοελληνικὸ σπαραγμό)..

Θέλει ὅμως προσοχὴ νὰ μὴν ὲπιστρέψουμε στὴν παλαιὰ καλὴ τάξη πραγμάτων ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς. Γιὰ μένα ἡ Σατανολογία εἶναι πιὸ ὲπικίνδυνη ὰπὸ τὸν... σατανᾶ. Ὁ ὰναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω.

Πολύ ωραία τα γράφεις, μακάρι να μπορούσα να καταλάβω και τι ακριβώς λες.
 
Κ

Κωσταντής1

Guest
Πολύ ωραία τα γράφεις, μακάρι να μπορούσα να καταλάβω και τι ακριβώς λες.
Λέω ἀκριβῶς αύτὰ ποὺ γράφω. Ἀπαντῶ σὲ αὐτὰ ποὺ γράψατε ἑσεῖς, λέγοντας ὅτι συμφωνῶ μὲ μιὰ διαφορὰ ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι οὔτε ἡ τάξη τῶν ἱερέων οὔτε τῶν ψαλτῶν ἀλλὰ τῶν στρατιωτικῶν, ποὺ ἐκπροσωπεῖται μὲ αὐτὰ τὰ δρῶμενα. Ἑλπίζω νὰ εἶμαι κατανοητός. υγ. Γιὰ τὴν "σατανολογία" ἂν αὑτὸ σᾶς μπέρδεψε, βλ. τὴν ἁνάρτηση - δηλαδὴ τὸ κείμενο τοῦ καθηγητοῦ κου Τσομπάνη, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς τελευταῖες ἑξελίξεις στὸν χωρο ἄλλων δογμάτων. Καταλαβαίνω ὅτι αὐτὰ εἶναι θέματα-μπουρλότο, ἁλλὰ τί νὰ κάνουμε, ὅταν ὑπάρχουν γεγονότα! Προσθ. Γράφει ὁ κος Τσομπάνης

Γιατί το 2022 μένουν ακόμα στην αρχαιοελληνική-Διονυσιακή λογική, ότι ο θόρυβος ξορκίζει το κακό και τον διάβολο, όταν ξέρουμε από την παράδοσή μας ότι αιτία ταραχής και θορύβων είναι μόνο ο Σατανάς, ο οποίος ευελπιστεί να μας ταράξει!!! Πώς μετά από τέτοια αναταραχή στην καρδιά της λατρείας θα ειρηνέψει η καρδιά του πιστού και θα ψάλλει το «σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία»;

Αὺτὰ τὰ πράγματα πέρα ἁπὸ κάπως ἀνιστορικὰ ἀκούγονται κάπως ἱεροεξεταστικά. Γιὰ μένα αὑτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα νο1 καὶ ὄχι τὰ δρώμενα.
 
Last edited by a moderator:

petrosgrc

Πέτρος Γαλάνης
Λέω ἀκριβῶς αύτὰ ποὺ γράφω. Ἀπαντῶ σὲ αὐτὰ ποὺ γράψατε ἑσεῖς, λέγοντας ὅτι συμφωνῶ μὲ μιὰ διαφορὰ ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι οὔτε ἡ τάξη τῶν ἱερέων οὔτε τῶν ψαλτῶν ἀλλὰ τῶν στρατιωτικῶν, ποὺ ἐκπροσωπεῖται μὲ αὐτὰ τὰ δρῶμενα. Ἑλπίζω νὰ εἶμαι κατανοητός. υγ. Γιὰ τὴν "σατανολογία" ἂν αὑτὸ σᾶς μπέρδεψε, βλ. τὴν ἁνάρτηση - δηλαδὴ τὸ κείμενο τοῦ καθηγητοῦ κου Τσομπάνη, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς τελευταῖες ἑξελίξεις στὸν χωρο ἄλλων δογμάτων. Καταλαβαίνω ὅτι αὐτὰ εἶναι θέματα-μπουρλότο, ἁλλὰ τί νὰ κάνουμε, ὅταν ὑπάρχουν γεγονότα! Προσθ. Γράφει ὁ κος Τσομπάνης

Γιατί το 2022 μένουν ακόμα στην αρχαιοελληνική-Διονυσιακή λογική, ότι ο θόρυβος ξορκίζει το κακό και τον διάβολο, όταν ξέρουμε από την παράδοσή μας ότι αιτία ταραχής και θορύβων είναι μόνο ο Σατανάς, ο οποίος ευελπιστεί να μας ταράξει!!! Πώς μετά από τέτοια αναταραχή στην καρδιά της λατρείας θα ειρηνέψει η καρδιά του πιστού και θα ψάλλει το «σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία»;

Αὺτὰ τὰ πράγματα πέρα ἁπὸ κάπως ἀνιστορικὰ ἀκούγονται κάπως ἱεροεξεταστικά. Γιὰ μένα αὑτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα νο1 καὶ ὄχι τὰ δρώμενα.

Εγώ ξέρω ότι οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν χαρακτηριστικά «σοφόν τό σαφές». Λυπάμαι που θα το πω, ο λόγος σου σίγουρα κάτι έχει να πει αλλά σε καμία περίπτωση δεν διακρίνεται από σαφήνεια οπότε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα από όσα έχεις πει αδυνατώ να τα διαβάσω.
 
Κ

Κωσταντής1

Guest
Ἤμαρτον. Νὰ σοῦ τὸ πῶ λοιπὸν λαϊκά. Ὁ Σατανᾶς κάνει εὔκολα... κωλοτοῦμπα, καὶ ὲκεῖ ποὺ καταλαμβάνει ἑκεῖνον ποὺ κάνει τὸ σκὲτς μὲ τὰ ἱμάτια, καταλαμβάνει ἐκεῖνον ποὺ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ γιὰ τὰ σκὲτς μὲ ἱμάτια μέσα στὴν ὲκκλησία. Τὸ θέλεις πιὸ σαφές;
 
Top