Τροπάριον Κασσιανής ήχος γ' υπό Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της Μ.τ.Χ.Ε Κυριαζή (Ζάχου) Νικολέρη

sibbilio

Μέλος
Κατόπιν επιθυμίας του δασκάλου μου, αναρτώ το μουσικό κείμενο του τροπαρίου της Κασσιανής σε ήχο γ'.
Πριν γραφούν διάφορα σχόλια, διαβάστε παρακαλώ τη σημείωση του δασκάλου που υπάρχει στο τέλος του μουσικού κειμένου.
Μεταφέρω το Χριστός Ανέστη του δασκάλου σε όλους.
 

Attachments

  • ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ ΗΧΟΣ Γ'_(21-11-2016)_ΚΥΡ.ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ.pdf
    2 MB · Views: 102
Top