Τριώδιο 66Α. Παρασκευὴ Δ´ Νηστειῶν, Προηγιασμένη.

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 22-03-2023 Θ΄ Ωρα & Προηγιασμένη Τετάρτης Δ΄ Εβδομάδος
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf Κυριακών ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ Μαρτίου Απριλίου & Μαίου 2023 έχουν αναρτηθεί και
Εδώ
 

Attachments

  • 22-03-2023 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Δ΄ Εβδομάδος Ήχος Βαρύς Κειμ.pdf
    449.4 KB · Views: 13
  • 22-03-2023 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Δ΄ Εβδομάδος Ήχος Βαρύς Κειμ.docx
    78.5 KB · Views: 10
Top