Τριώδιο 36Β. Παρασκευὴ Α´ Νηστειῶν, Α´ Χαιρετισμοὶ Θεοτόκου.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀπό τόν π. Νεκτάριο:​
*
Παρασκευὴ Α´ Νηστειῶν, Α´ Χαιρετισμοὶ Θεοτόκου (διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν 24/3)
Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, α´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.
*
 
Top