Τριώδιο 17. Σάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον)

Α.Ι.Ζ

Νέο μέλος
Ευχαριστούμε πολύ για τις αναρτήσεις αυτες αγαπητέ Νεκτάριε, έιναι πολύ χρήσιμες..
Μηπως είναι δυνατό να ανεβάσετε την τυπική διαταξη του εσπερινύ και του όρθρου του Ψυχοσαββάτου, γιατί ως γνωστόν είναι πολύ μπερδεμένο το και θα διευκόλυνε πολλούς..
Ευχαριστώ πολύ!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
του όρθρου, πάτερ;;
http://analogion.gr/glt/texts/Tri/t17.uni.htm
Ἔλα! Σταθερή ἀκολουθία εἶναι. Μόνον τά καθίσματα τῆς α΄ στιχολογίας καί τά ἀπόστιχα τῶν αἴνων παίρνεις ἀπό τό τέλος τοῦ Τριῳδίου, ἀνάλογα μέ τόν ἦχο τῆς ἑβδομάδας (καί τό Συναξάρι ἀπό τό Μηναῖο).

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Α.Ι.Ζ;103649 said:
Μηπως είναι δυνατό να ανεβάσετε την τυπική διαταξη του εσπερινύ και του όρθρου του Ψυχοσαββάτου, γιατί ως γνωστόν είναι πολύ μπερδεμένο το και θα διευκόλυνε πολλούς..
Ευχαριστώ πολύ!
Στήν τυπική διάταξη εἶναι τόσο ἀναλυτικά γραμμένα.
Ποιό εἶναι τό μπέρδεμα; Σταθερή ἀκολουθία εἶναι.

 
Last edited:
Με λίγο πείσμα και θέληση... πιστεύω να μην έκανα λάθη... πάτερ την ευλογία σας!!!
Και διορθωμένο... πάτερ ευχαριστώ!!!
 

Attachments

 • 7 ΣΑΒΒΑΤΟΝ _ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ_.pdf
  438 KB · Views: 663
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Μια υποσυζήτηση περί της τυπικής διατάξεως του Ψυχοσαββάτου της Απόκρεω, μεταφέρθηκε στο ειδικώτερο σχετικό θέμα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Μέ ἕνα παλαιό φυλλάδιο τοῦ Συλλόγου πού βρῆκα, ἀπό τότε πού ἦταν δωρεάν, σέ ἄλλο ἦχο ἑβδομάδος, καί μέ πάρα πολλές μετατροπές πού χρειάστηκε νά κάνω (τελικά μοῦ πῆρε πολύ...) γιά ὀρθότερη τάξη καί σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα, τά ὑφ᾿ ἡμῶν κρατοῦντα, ἀκόμη καί μέ τό Ἀντιφωνάριον τοῦ π. Κ. Παπαγιάννη, ἔφτιαξα αὐτό τό φυλλάδιο γιά τόν ὄρθρο καί τή θ. λειτουργία τῆς 26ης Φεβρουαρίου 2011, Σάββατον πρό τῶν Ἀπόκρεω.
Τό Συναξάρι τό ἄφησα ἐλεύθερο, ὥστε νά χρησιμοποιηθεῖ καί ἀπό ὅσους ἀκολουθοῦν τό παλαιόν ἡμερολόγιον (13/2/2010).
Ἀφιεροῦται στόν Διαχειριστή (ἄν ψάλλει) μέ τήν δήλωση, ὅτι δέν τό ξανακάνω.

 

Attachments

 • 2011-02-26_Sabbaton_pro_Apokrew.doc
  199.5 KB · Views: 278
 • 2011-02-26_Sabbaton_pro_Apokrew.pdf
  289 KB · Views: 420
Θα τα χρειαστούμε το β΄ ψυχοσάββατο προ της πεντηκοστής.
Η τυπική διάταξη είναι ίδια. Φυσικά βγάζουμε τα του Τριωδίου και βάζουμε τα του Πεντηκοσταρίου!!!
 

nkioster

Πατήρ Νεκτάριος Κιοστεράκης
Η πλήρης ακολουθία Ψυχοσαββάτου 2013
Εσπερινός-Όρθρος- Θ. Λειτουργία
 

Attachments

 • Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.doc
  254.5 KB · Views: 421

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀπό τόν π. Νεκτάριον:
http://analogion.com/forum/showthread.php?p=212109#post212109

Ψυχοσάββατον (πρὸ τῆς Ἀπόκρεω) 05-03-2016
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν μηνολογίου, καὶ τῶν τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἐπειδή φέτος συμπίπτει πλ. β΄ μπορεῖτε νά ψάλετε τόν ἑσπερινό καί τόν νεκρώσιμο κανόνα ἀπό τό ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ, Ψυχοσάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς.

Ἐκεῖ φαίνεται καί ἡ ὀρθή τάξη καί ἡ παρερμηνεία τοῦ ΤΜΕ, πού ἀκολουθεῖ ἡ ΕΟΠ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία συνέταξε τήν φυλλάδα ὁ π. Κιοστεράκης. Ἀλλά, πάτερ μου, 3 μαρτυρικά στά ἑσπέρια καί ὄχι 4.

Περισσότερα:

Τριώδιο 17. Σάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον)

Τό Ψυχοσάββατον τῆς ᾿Απόκρεω
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Στὸν ἑσπερινό, ἀντὶ γιὰ τὰ Πρὸς Κύριον, διαβάζω τὸν ἄμωμο (ψαλμὸς 118).

Μετὰ τὸ Νῦν ἀπολύεις λέγεται ὁ 90ος ψαλμὸς τῆς παννυχίδας.


Τὸ νεκρώσιμο «κάθισμα εἰς τὸ Ἀλληλούια. Ὁ βάθει σοφίας...» δὲν ἀνήκει στὸ Θεόδωρο.


Ἐπιπλέον «τροπάρια εἰς τὸν ἄμωμον» (στιχηρὰ τοῦ ἀμώμου-εὐλογητάρια):

«Ὁ ἀπό γῆς, κατ' ἀρχὰς τόν ἄνθρωπον, τῇ χειρί σου πλάσας ἐλεῆμον, οὕς ἐξ ἡμῶν, προσελάβου δούλους σου ἐν πίστει, πᾶσιν ἐκλεκτοῖς Λόγε συναρίθμησον, παρορῶν αὐτῶν πάντα τά ἐγκλήματα.


Τοὺς ἐξ ἡμῶν, μεταστάντας δούλους σου, ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ἀτελευτήτου βασιλείας, τῶν οὐρανῶν κατατάξας Κύριε, ἐν φωτὶ ἀνεσπέρῳ σου σκηνῶσαι, ἐν νεφέλαις ἀέρων ὑπαντῆσαί σε, καταξίωσον μόνε ὑπεράγαθε»


(χφφ. ὡρολόγια Paris. gr. 331 ια’ αἰ., Λειμῶνος 295 β' ἥμισυ ιβ' αἰ. ἐκδεδομένα στό: Ἰ. Φουντούλη Ἀκολουθία τοῦ μνημοσύνου 1979 σ. 57 καὶ Σινὰ 904 τοῦ ἔτους 1211 φ. 278r-v). Τὸ «Ὁ ἀπὸ γῆς,...» μαρτυρεῖται καὶ στὰ χφφ. ΕΒΕ 47 ψαλτήριον τοῦ ἔτους 975 φ. 238r, Παντοκράτορος Ἄθῳ 43 τέλη ια’-ἀρχὲς ιβ’ αἰ. ἔκδ. Ψαλτήριον μετὰ τροπαρίων καὶ εὐχῶν 2004 σ. 256 καὶ Σινὰ 964 εὐχολόγιο ιγ’-ιδ’ αἰ. φ. 9v, 969 εὐχολόγιο ιδ' αἰ. φ. 5r, 985 εὐχολόγιο ιστ’ αἰ. φ. 75r.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 06-03-2021 Εσπερινός Παρασκευής & Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών Μαρτίου & Απριλίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

 • 06-03-2021 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄.pdf
  220 KB · Views: 21
 • 06-03-2021 Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄.pdf
  307.2 KB · Views: 22
 • 06-03-2021 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄.docx
  46.3 KB · Views: 16
 • 06-03-2021 Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄.docx
  53.4 KB · Views: 13
Top