Τριώδιον (διάφορες εκδόσεις από 1554 έως 1876)

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
Το παρόν Τριώδιον του 16ου αιώνος (1586)

Τριώδιον / Το παρόν βιβλίον τετύποται ενετίησιν[sic], παρά των κληρονόμων, Χριστοφόρου του τζανέτου[sic]. Αναλώμασι μεν τοις αυτού, επιμελεία δε και επιδιορθώσει Γεωργίου ιερέως του Βλαστού

βρίσκεται εδώ:

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/c/7/metadata-07-0000001.tkl
 
Last edited by a moderator:
Έκδοση του Τριωδίου εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος ενετίησι 1850 βρήκα εδώ.
 
Έχει ανεβεί κάπου , ή έχει γίνει παραπομπή σεΤριώδιο εκδόσεως του 1786;
 
Last edited:
Back
Top