Τρισάγιον & Δύναμις, Ελληνικά - Αγγλικά, σε ήχο βαρύ διατονικό, μέλος Κ. Πρίγγου

Back
Top