Τρισάγιον & Δύναμις, Ήχος Πλ. Α, Παύλου Φορτωμά

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
#1
Από την "Θεία Λειτουργία" του Πρωτοψάλτου Παύλου Φορτωμά, και με την σχετική άδειά του, για την οποία τον ευχαριστώ, "ανεβάζω" ένα Τρισάγιον και Δύναμις σε Ήχο Πλ. Α΄.
 

Attachments

Top