Τρισάγια εορτής του Τιμίου Σταυρού

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
[Σημείωμα συντονιστή (ΔΚ)] Αυτό και κάποια επόμενα μηνύματα μεταφέρθηκαν από το θέμα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2008

«ἦχος πλ. β'. Τὸν Σταυρὸν σου προσκυνοῦμεν δέσποτα» (τυπικὸν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας θ'-ι' αἰ. ἐκδόσεις Dmitrievskij τ. 1 σσ. 120, 121 καὶ J. Mateos Le typicon de la grande eglise τ. 1 σ. 32, χφ. Σινὰ 150 κανονάριον Μεγάλης Ἐκκλησίας ι'-ια' αί. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 197, τυπικὸν μονῆς Κασούλων τοῦ ἔτους 1174 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 813, ΤΑΣ κεφ. λδ', Τριῴδιον Ἀπ. Διακονίας μεγάλου σχήματος σσ. 216, 225, 232, 237, 243, χφ. Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 2458 παπαδικὴ τοῦ ἔτους 1336 ἔκδ. Γ. Στάθη Ἡ ἀσματικὴ διαφοροποίηση ὅπως καταγράφεται στὸν κώδικα ΕΒΕ 2458 σ. 182).
 
Last edited by a moderator:

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#2


«ἦχος πλ. β'. Τὸν Σταυρὸν σου προσκυνοῦμεν δέσποτα» (τυπικὸν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας θ'-ι' αἰ. ἐκδόσεις Dmitrievskij τ. 1 σσ. 120, 121 καὶ J. Mateos Le typicon de la grande eglise τ. 1 σ. 32, χφ. Σινὰ 150 κανονάριον Μεγάλης Ἐκκλησίας ι'-ια' αί. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 197, τυπικὸν μονῆς Κασούλων τοῦ ἔτους 1174 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 813, ΤΑΣ κεφ. λδ', Τριῴδιον Ἀπ. Διακονίας μεγάλου σχήματος σσ. 216, 225, 232, 237, 243, χφ. Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 2458 παπαδικὴ τοῦ ἔτους 1336 ἔκδ. Γ. Στάθη Ἡ ἀσματικὴ διαφοροποίηση ὅπως καταγράφεται στὸν κώδικα ΕΒΕ 2458 σ. 182).
Πέρα από τον σημαντικό και σπουδαίο ΕΒΕ κώδικα 2458 του 1336 θα ήταν καλό να βλέπαμε και σε άλλα μουσικά χειρόγραφα σε ποιον ήχο καταγράφεται...πιθανόν να ήταν πλ.β' τετράφωνος (ειρμολογικός) και πέρασε στον "συγγενικό" του β' ήχο...αν και το βλέπω λίγο απίθανο...
 

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
#3


«ἦχος πλ. β'. Τὸν Σταυρὸν σου προσκυνοῦμεν δέσποτα» [...] χφ. Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 2458 παπαδικὴ τοῦ ἔτους 1336 ἔκδ. Γ. Στάθη Ἡ ἀσματικὴ διαφοροποίηση ὅπως καταγράφεται στὸν κώδικα ΕΒΕ 2458 σ. 182).
και

Πέρα από τον σημαντικό και σπουδαίο ΕΒΕ κώδικα 2458 του 1336 θα ήταν καλό να βλέπαμε και σε άλλα μουσικά χειρόγραφα σε ποιον ήχο καταγράφεται...
Εκτός από Τρισάγια του Σταυρού σε ήχο β΄ και πλ.β΄, υπάρχει επίσης Τρισάγιον του Σταυρού σε ήχο βαρύ, του Ευσταθίου μοναχού.

Καταγράφεται στο χειρόγραφο 258 της Μονής Λειμώνος Λέσβου το οποίο είναι Ανθολογία της Παπαδικής και την οποία έγραψε ο διάκονος Μακάριος το έτος 1527. Το τρισάγιο βρίσκεται στα φύλλα 197r-198v.

"Τρισάγια τῶν Κυριακῶν, [...] καὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μόναχ(ου) εὐcτάτϊε [...]"
 

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
#4
Ψάχνωντας ανακάλυψα τυχαία σχεδόν και το εξής ενδιαφέρον.

Τρισάγιον του Σταυρού υπάρχει καταγεγραμένο και σε ήχο πρώτο, σε Ανθολογία συγγραφείσα περί τα τέλη του ΙΖ΄ αιώνος και που φυλάσεται εις την Ιεράν Μονήν Φιλοθέου Αγίου Όρους (κώδικας Φιλοθέου 133, Γ.Θ.Στάθη "Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής")


110rΤρισάγιον τοῦ Σταυροῦ, α΄ καὶ πλ β΄ Ἅγιος ὁ Θεὸς


Επομένως, καταγεγραμμένα μέχρι τώρα έχουμε Τρισάγια του Σταυρού σε ήχο πρώτο, δεύτερο, πλάγιο του δευτέρου και βαρύ.
 
Last edited:

Σάββας Πραστίτης

Σάββας Πραστίτης
#5
Ψάχνωντας ανακάλυψα τυχαία σχεδόν και το εξής ενδιαφέρον.

Τρισάγιον του Σταυρού υπάρχει καταγεγραμένο και σε ήχο πρώτο, σε Ανθολογία συγγραφείσα περί τα τέλη του ΙΖ΄ αιώνος και που φυλάσεται εις την Ιεράν Μονήν Φιλοθέου Αγίου Όρους (κώδικας Φιλοθέου 133)


110rΤρισάγιον τοῦ Σταυροῦ, α΄ καὶ πλ β΄ Ἅγιος ὁ Θεὸς


Επομένως, καταγεγραμμένα μέχρι τώρα έχουμε Τρισάγια του Σταυρού σε ήχο πρώτο, δεύτερο, πλάγιο του δευτέρου και βαρύ.

το βρήκες από εκείνο το ¨πολυχρησιμοποιημένο¨ βιβλίο που σε είδα ¨τυχαία¨να κρατάς το πρωϊ; :D:D:D:D:D
 

Σάββας Πραστίτης

Σάββας Πραστίτης
#7
δεν το είπα για το θέμα αν το βρήκες τυχαία, ήταν απλά για να σε πειράξω αν είναι από το βιβλίο που είδαμε το πρωΐ.... :D:D Τι θησαυρό έχει βάλει ο Στάθης τελικά μέσα σε αυτά τα βιβλία.. είναι πραγματικά ανεκτίμητος...
 

Σάββας Πραστίτης

Σάββας Πραστίτης
#9
Όχι ανεκτίμητος, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ανεκτίμητος!
Ίσως θα έπρεπε να ανοίξει ένα θέμα σχετικά με τους καταλόγους χειρογράφων Βυζαντινής Μουσικής για να υπάρχει μια ενημερωση, συζήτηση, ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τέτοιου είδους θέματα... είναι σημαντικό ιδίως για όσους είναι λατρεις των παλαιών μελοποιών.... μπορεί να γίνει σαν υποενότητα των μουσικών κειμένων....
 
Last edited:

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
#10
Ίσως θα έπρεπε να ανοίξει ένα θέμα σχετικά με τους καταλόγους χειρογράφων Βυζαντινής Μουσικής...
Το subforum "Χειρόγραφη Μουσική Παράδοση" το εμπεριέχει νοηματικά. Απλά δημιουργείς το αντίστοιχο Νέο Θέμα και τελείωσε. ΕΔΩ πρέπει να υπάρχει και αυτό που λες για να μη τα ψάχνουμε εδώ και εκεί.
 
Top