Τριαδικός κανών στο Απόδειπνο του Σαββάτου

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#1
Αφού οι τριαδικοί κανόνες είναι αρκετά μεταγενέστεροι των υπολοίπων τροπαρίων της Παρακλητικής (ετελείτο αγρυπνία κάθε Κυριακή οπότε δεν ορίζοταν ούτε Απόδειπνο ούτε Μεσονυκτικόν), ποιο τυπικό (μεταγενέστερο του 17ου αι.) ορίζει ότι πρέπει να ψάλλονται οι τριαδικοί κανόνες στα απόδειπνα το Σάββατο; Εφόσον σήμερα δεν τελείται η αγρυπνία της Κυριακής, δεν είναι πιο σωστό να λέγονται οι τριαδικοί κανόνες στη θέση τους (Μεσονυκτικό), και το Σάββατο τη νύκτα να λέγονται οι κανόνες του Θεοτοκαρίου (το Θεοτοκάριο του Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου ορίζει κανόνες κάθε Σάββατο νύκτα);
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Ἄν δὲν γίνει ἀγρυπνία, στὸ ἀπόδειπνο ψάλλεται μόνο ὁ τριαδικὸς κανόνας
(Κανονάριο Νίκωνος Μαυροορείτου (~1085) σ. 27, χφ. Paris. gr. 1154 τυπικὸ ιβ' αἰ. φφ. 86r, 87r, 89v)

ἤ ἕπεται καὶ ὁ τοῦ Θεοτοκαρίου
(Κανονάριο Νίκωνος Μαυροορείτου (~1085) σ. 25)

ἤ μόνο τοῦ Θεοτοκαρίου
(τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 213, Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 σ. 14).

Τριαδικὸς κανόνας στὸ μεσονυκτικὸ μαρτυρεῖται στὸ χφ. ΕΒΕ 858 θεοτοκάριο ιγ’ αἰ.
 

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#4
Άρα αν δεν τελεσθεί αγρυπνία την Κυριακή, τι κανών ψάλλεται εις το Μεσονυκτικόν;
 

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#7
Δηλαδή θα ψάλλουμε τον τριαδικό κανόνα και στο απόδειπνο και στο μεσονυκτικό; Ή θα ψάλλουμε διαφορετικό τριαδικό κανόνα στο μεσονυκτικόν;
 

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#9
Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση και με διορθώνετε.
Την Κυριακή:
-αν τελεσθεί αγρυπνία, δεν τελείται απόδειπνο ούτε μεσονυκτικό οπότε δεν ψάλλουμε ούτε Θεοτοκάριο ούτε τριαδικούς.
-αν δεν τελεσθεί αγρυπνία, στο απόδειπνο ψάλλουμε τον κανόνα του Θεοτοκαρίου (τω Σαββάτω εσπέρας από του Νικοδήμου) και στο μεσονυκτικό τον τριαδικό κανόνα του ήχου (Παρακλητική).
 
#10
Υπάρχει και η σημερινή πρακτική σύμφωνα με την οποία εν Κυριακή (τω Σαββάτω εσπέρας)-είτε γίνει Αγρυπνία είτε όχι - το Απόδειπνο τελείται Λιτό , δηλαδή άνευ κανόνος της Θεοτόκου και άνευ Χαιρετισμών , όπως γίνεται και σε όλες τις περιπτώσεις πανηγυρικής ακολουθίας.
 
Top