Τριαδικά και Θεοτοκία Πολυελέων

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Υμνολογικό θέμα και θέμα Ψαλτικής Τάξεως.
Υπάρχουν τα Τριαδικά και τα Θεοτοκία των Πολυελέων ως λειτουργικά κείμενα;
ή είναι "ελεύθερες" συνθέσεις των Ψαλτών - όπως λ.χ. τα Τριαδικά των Ανοιξανταρίων;
μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε διαφορετικό τροπάριο σε κάθε ήχο αλλά κι από συνθέτη σε συνθέτη.
Στο Άγιο Όρος όταν ψάλλουν "σύντομο" πολυέλεο ψάλλουν Τριαδικόν και Θεοτοκίον των Μακαρισμών του α' ήχου!
[Αντίστοιχα με τον Πολυέλεο, ο Άμωμος εν Κυριακές έχει Τριαδικόν και Θεοτοκίον των Αναστασίμων Ευλογηταρίων,
ενώ όταν το Σάββατο ψάλλεται "Αλληλούια" ο Άμωμος έχει Τριαδικό και Θεοτοκίο των Νεκρωσιμων Ευλογηταρίων]
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Υπάρχουν τα Τριαδικά και τα Θεοτοκία των Πολυελέων ως λειτουργικά κείμενα;
ή είναι "ελεύθερες" συνθέσεις των Ψαλτών - όπως λ.χ. τα Τριαδικά των Ανοιξανταρίων;
μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε διαφορετικό τροπάριο σε κάθε ήχο αλλά κι από συνθέτη σε συνθέτη.
Ἀνάλογο προβληματισμό εἶχε ἀναπτύξει καί ὁ Χρ. Τσακίρογλου ἐδῶ.
Ἀλήθεια, ὑπάρχουν καταγεγραμμένα αὐτά τά ἰδιαίτερα τριαδικά καί θεοτοκία σέ κείμενο;
Θά εἶναι ἆραγε σάν κάποιους καλοφωνικούς εἱρμούς, πού εἶναι καί ἐλεύθερες συνθέσεις;
Γνωρίζει –ἤ ἔχει καταγράψει– κανείς περισσότερα; 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#3
π. Μάξιμος;41854 said:
Ἀνάλογο προβληματισμό εἶχε ἀναπτύξει καί ὁ Χρ. Τσακίρογλου ἐδῶ.
Ἀλήθεια, ὑπάρχουν καταγεγραμμένα αὐτά τά ἰδιαίτερα τριαδικά καί θεοτοκία σέ κείμενο;
Θά εἶναι ἆραγε σάν κάποιους καλοφωνικούς εἱρμούς, πού εἶναι καί ἐλεύθερες συνθέσεις;
Γνωρίζει –ἤ ἔχει καταγράψει– κανείς περισσότερα;
Σίγουρα στου Καθ. Γρ. Θ. Στάθη, Η Δεκαπεντασύλλαβος Υμνογραφία εν τη βυζαντινή μελοποιία, - και έκδοσις των κειμένων εις εν Corpus, Αθήναι 1977, (Μελέται 1)
και πιθανότατα στη διατριβή του καθ. Αχιλ. Χαλδαιάκη,Ο Πολυέλεος στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία, Αθήναι 2003, (Μελέται 5).

Ίσως στο ζήτημα να αναφέρεται ακροθιγώς και η Σεβαστή Μαζέρα, Τα Μεγαλυνάρια Θεοτοκία της Ψαλτικής Τέχνης, Αθήνα 2008 (Μελέται 16)


Δ.
 
Last edited:
Top