Τριήμερο Συνέδριο «Ο Παύλος Βλαστός και το έργο του», 17-19 Οκτωβρίου 2014, Ρέθυμνο και Χανιά

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#1
Λεπτομέρειες εδώ κι εδώ.

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης και το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης - ΓΑΚ οργανώνουν στο Ρέθυμνο (Σπίτι του Πολιτισμού, 17 Οκτ. 2014), στο Χρωμοναστήρι (Στρατιωτικό Μουσείο, 18 Οκτ.) και στα Χανιά (Πνευματικό Κέντρο, 19 Οκτ. 2014) τριήμερο συνέδριο, με θέμα: «Ο Παύλος Βλαστός και το έργο του».
Η τελευταία συνεδρία (19 Οκτωβρίου, Πνευματικό Κέντρο Χανίων) έχει ιδιαίτερο ψαλτικό ενδιαφέρον.

...

Η' ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Μανόλης Βαρβούνης.

12:30 Αντώνης Μιχελουδάκης: Η συμβολή του Παύλου Βλαστού στην καταγραφή της ψαλτικής παράδοσης της Κρήτης.
13:00 Ανδρέας Γιακουμάκης: Το μουσικό έργο του Παύλου Βλαστού. Μελοποιήσεις και καταγραφές εκκλησιαστικών ύμνων και τραγουδιών.
13:30 Δημήτρης Σγουρός: Σκοποί και τραγούδια της Κρήτης (1860-1910) σε καταγραφή Παύλου Γ. Βλαστού και η μουσική τους προσέγγιση, απόδοση και ερμηνεία στην ομώνυμη δισκογραφική μας εργασία
14:00 Παρεμβάσεις - Συζήτηση.
14:20 Απολογισμός - (Απο)χαιρετισμοί.

...
Επισυνάπτεται και το πλήρες πρόγραμμα.
 

Attachments

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#2
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δύο πρώτες εισηγήσεις (κ. Αντώνιος Μιχελουδάκης, κ. Ανδρέας Γιακουμάκης) της τελευταίας συνεδρίας του συνεδρίου "Ο Παύλος Βλαστός και το Έργο του" (Πνευματικό Κέντρο Χανίων, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014). Ο κ. Σγουρός δυστυχώς ακύρωσε την τελευταία στιγμή, όπως έμαθα, οπότε δεν υπήρχε τρίτη εισήγηση. Και στις δύο εισηγήσεις δόθηκαν ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία, καθώς και μουσικά παραδείγματα (εκκλησιαστικοί ύμνοι, αλλά και τραγούδια) από τις καταγραφές του Παύλου Βλαστού από τις αντίστοιχες χορωδίες (χορωδία "Παύλος Βλαστός", χορωδία Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης).

 • Εισήγηση του κ. Αντωνίου Μιχελουδάκη με θέμα "Η συμβολή του Παύλου Βλαστού στην καταγραφή της ψαλτικής παράδοσης της Κρήτης"
 • Εισήγηση του κ. Ανδρέα Γιακουμάκη με θέμα "Το μουσικό έργο του Παύλου Βλαστού. Μελοποιήσεις και καταγραφές εκκλησιαστικών ύμνων και τραγουδιών"

Επισυνάπτω και φωτογραφίες από τις δύο χορωδίες που έψαλαν/τραγούδησαν: χορωδία "Παύλος Βλαστός", χορωδία Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#4
Από τις παραπάνω δύο εισηγήσεις για τον Παύλο Βλαστό έχω απομονώσει τα ψαλτικά μέλη που παρουσιάστηκαν από τις δύο χορωδίες και τα παραθέτω εδώ στην αγάπη σας. Φυσικά μπορείτε να τα ακούσετε και μέσω των παραπάνω βίντεο, αλλά αυτά εδώ είναι από καταγραφέα ήχου και ίσως ακούγονται κάπως καλύτερα. Δυστυχώς, είχα καθίσει μακριά, στον εξώστη της αίθουσας, με αποτέλεσμα να καταγραφεί πολύς θόρυβος τον οποίο προσπάθησα εκ των υστέρων να αφαιρέσω. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι ιδανικό, αλλά ο ήχος νομίζω είναι καλύτερος από αυτόν της βιντεοκάμερας. Καλή ακρόαση!

 • Χορωδία "Παύλος Βλαστός" (διευθύνει ο Αντώνιος Μιχελουδάκης)

  1. "Βασιλεῦ οὑράνιε" - Δοξαστικόν Αίνων της Κυριακής της Πεντηκοστής σε ήχο πλ. β' εκ της Μουσικής Κυψέλης καλλωπισμένο από τον Παύλο Βλαστό
  2. "Τῶν οὑρανίων ταγμάτων" - Αυτόμελο σε ήχο α' καταγεγραμμένο κατά το "κρητικόν ύφος"
  3. "Ἀπόστολοι ἐκ περάτων" - Εξαποστειλάρια του Δεκαπενταυγούστου σε ήχο γ' καλλωπισμένα από τον Παύλο Βλαστό

 • Χορωδία Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης (διευθύνει ο Ανδρέας Γιακουμάκης)

  1. "Τῆς αὐτολέκτου καὶ θείας" - Στιχηρό προσόμοιο του εσπερινού της Αρχής της Ινδίκτου σε ήχο α' καταγεγραμμένο κατά το "κρητικόν ύφος"
  2. "Δέχου Συμεών" - Β' στιχηρόν ιδιόμελον του εσπερινού της Υπαπαντής σε ήχο α' καλλωπισμένο από τον Παύλο Βλαστό
 

Attachments

Top