"Το νέον εκκλησιαστικόν κύμβαλον" (Γ. Λεσβίου)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Από την Ανέμη:

Το νεον εκκλησιαστικόν κύμβαλον : ήτοι Δοξαστάριον σύμμικτον, και συντεταγμένον εξ Ειρμολογικού μέλους και Στιχηραρικού, περιέχων άπαντα τα του εσπερινού, αποστίχων και Αίνων Δοξαστικά, ως και απολυ[τ]ίκια και Κοντάκια όλων των Δεσποτικών, Θεομητορικών και εορταζομένων Αγίων, του όλου ενιαυτού, έτι δε και Τριώδιου και Πεντηκοσταρίου, ληφθησομένων εκ των Δοξασταρίων Πέτρου του Πελοποννησίου, Κυψέλης του Στεφάνου, Στιχηραρίων Ιακώβου, και Κωνσταντίνου Πρωτοψαλτών, και Νικολάου Κρωτοψάλτου της Σμύρνης / ήδη μετενεχθέν εκ του της Κωνσταντινουπόλεως εις το Λέσβιον Σύστημα της μουσικής παρά του μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου Λεσβίου ___.

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/9/9/metadata-450-0000024.tkl

Download document (Size: 8766866 bytes, 360 pages)
Download document (Size: 4709601 bytes, 216 pages)
Download document (Size: 1270618 bytes, 58 pages)
 
Top