Το Άγιον Δωδεκαήμερον, Κωνσταντινούπολη, 1885

#1
Top