Το Άγιον Δωδεκαήμερον, Κωνσταντινούπολη, 1885

Top