Το «Κωνσταντίνειον όργανον» του Λεωνίδα Νεοκλέους, 1898

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Στο βιβλίο Γεωργίου Δ. Καμαράδου-Βυζαντίου, Βιογραφία Νήλεως Καμαράδου, μουσικοδιδασκάλου. Αθήνα 1976 αναφέρεται οτι ένα νέο όργανο με ονομασία «Κωνσταντίνειο όργανο» κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Λεωνίδα Νεοκλέους. Ήταν προσπάθεια τελειοποίησης του Ψαλτηρίου της Επιτροπής του 1881 με δαπάνη του πατριάρχη Κωνσταντίνου του Ε'. Ήταν μικρότερο από το Ψαλτήριο, τοποθετήθηκε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή όπου και η έδρα της σχολής του Μουσικού Συλλόγου, αλλά και αυτό παρουσίασε ατέλειες και τελικά έπεσε σε αχρηστία. Γνωρίζει κανείς περισσότερα για το όργανο αυτό άραγε;
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#2
Κάποιες ακόμα πληροφορίες βρήκα εδώ:

[Το Ιωακείμιο Ψαλτήριο] «Κατασκευάστηκε στη Κων/πολη κατά τα τέλη Ιουνίου 1882, με βάση τη θεωρία της πατριαρχικής Μουσικής "Επιτροπής του 1881" (επί Ιωακείμ του Γ') και οφειλόταν κυρίως στον Ανδρέα Σπαθάρη (καθηγητή των φυσικομαθηματικών στη Μεγάλη του Γένους Σχολή)....
Το 1898 (επί Κωνσταντίνου του Ε') επιχειρήθηκε βελτίωση από τον μουσικολόγο Λεωνίδα Νεοκλέους, που κατεσκεύασε και νέο όργανο, το Κωνσταντίνειον ψαλτήριον, με κυλίνδρους από "μουσικά καρφιά", που μπορούσαν να αποδώσουν τη μουσική τους όταν εφαρμόζονταν στο όργανο. Όμως και αυτό το όργανο, επίσης δύσχρηστο, δεν ευδοκίμησε. Με βάση αυτά τα όργανα, ο καθηγητής Κ. Ψάχος κατασκεύασε το δικό του εύειον παναρμόνιον που υπερτερούσεκατά πολύ των υπολοίπων. »

Από την ίδια σελίδα για το Λεωνίδα Νεοκλέους μόνο αυτά:

«Μουσικολόγος της Κων/πολης του 19ου αι., ο οποίος", μετά από εντολή του Πατριάρχη Κων/νου του Ε', ανέλαβε το 1898 την προσπάθεια να βελτιώσει το "Ιωακείμειο ψαλτήριο. Φαίνεται ότι δεν υπήρξε σχετική συνέχεια.»
 
Top