[Ερώτηση] Τους σους υμνολόγους Θεοτόκε, [η/ως] ζώσα και [άφθονος/άφθορος] πηγή

Βεροιεύς

Παλαιό Μέλος
#1
Στην γ'ωδή της Θεοτόκου:"Τους σους υμνολόγους Θεοτόκε,(η ζώσα ή ως ζώσα) και (άφθονος ή άφθορος)πηγή...;
Πώς πρέπει να γράφονται τα εντός της παρενθέσεως;Ευχαριστώ.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Είχα την εντύπωση ότι κάπου το είχαμε συζητήσει το θέμα... Anyway.
Δύο πηγές από μένα:
Η πρώτη εικόνα είναι από το Ωρολόγιον το μέγα (12η Έκδοση της Αποστολικής Διακονίας 1995).
Η δεύτερη από το Συλλειτουργικόν Σιμωνόπετρας.

Ας γίνει μεταφορά του θέματος στην υμνογραφία από κάποιον γενικό συντονιστή.
 

Attachments

Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


«ἡ...ἄφθορος» (χφ. Λειμῶνος 295 ὡρολόγιον β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 69).

«ἡ...ἄφθονος» (Τριῴδιον ἐκδ. 1586, Ἑορτοδρόμιον ἁγίου Νικοδήμου (+1809) ἔκδ. 1987 τ. 1 σ. 394, Πανθέκτη ἐκδ. 1817 τ. 2 σ. 1466, Μηναῖον Μαρτίου ἐκδ. 1852 σ. 101, Τριῴδιον ἔκδ. Ῥώμης 1879 σ. 510).


«ὡς...ἄφθονος» (χφφ. Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιον ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 73r, 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 279v, ὡρολόγια ἐκδ. 1757 σ. 377, 1830 σ. 466, 1832 σ. 453, 1851 σ. 403, 1900 (οἰκ. πατριαρχείου) σ. 442, εἱρμολόγια Πέτρου λαμπαδαρίου ἔκδ. 1825 σ. 68, Πέτρου βυζαντίου ἔκδ. 1825 σ. 73, Εἱρμολόγιον (ἐκκλησιαστικόν) ἔκδ. 1906 σ. 63).

 

Βεροιεύς

Παλαιό Μέλος
#5


«ἡ...ἄφθορος» (χφ. Λειμῶνος 295 ὡρολόγιον β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 69).

«ἡ...ἄφθονος» (Τριῴδιον ἐκδ. 1586, Ἑορτοδρόμιον ἁγίου Νικοδήμου (+1809) ἔκδ. 1987 τ. 1 σ. 394, Πανθέκτη ἐκδ. 1817 τ. 2 σ. 1466, Μηναῖον Μαρτίου ἐκδ. 1852 σ. 101, Τριῴδιον ἔκδ. Ῥώμης 1879 σ. 510).


«ὡς...ἄφθονος» (χφφ. Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιον ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 73r, 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 279v, ὡρολόγια ἐκδ. 1757 σ. 377, 1830 σ. 466, 1832 σ. 453, 1851 σ. 403, 1900 (οἰκ. πατριαρχείου) σ. 442, εἱρμολόγια Πέτρου λαμπαδαρίου ἔκδ. 1825 σ. 68, Πέτρου βυζαντίου ἔκδ. 1825 σ. 73, Εἱρμολόγιον (ἐκκλησιαστικόν) ἔκδ. 1906 σ. 63).

Πολύ"άφθονος"αμφανίστικαν τελικά!
 
Top