"Τον ευλογούντα..."

paganus

Παλαιόν μέλι
* Η προηγούμενη έκδοση του εγκολπίου το είχε με κατάληξη "...φύλαττε εις πολλά έτη δέσποτα" δεδομένου ότι η λειτουργία προέβλεπε ιερέα και διάκονο
* Η νέα έκδοση το καταλήγει στο "εις πολλά έτη".
* Το τυπικό του Βιολάκη δεν το αναφέρει καν (δεν ξέρω αν προβλέπεται από κάποιο άλλο τυπικο).

Ερώτηση: πρέπει να λέγεται, ναι ή όχι;
 

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
* Η προηγούμενη έκδοση του εγκολπίου το είχε με κατάληξη "...φύλαττε εις πολλά έτη δέσποτα" δεδομένου ότι η λειτουργία προέβλεπε ιερέα και διάκονο
* Η νέα έκδοση το καταλήγει στο "εις πολλά έτη".
* Το τυπικό του Βιολάκη δεν το αναφέρει καν (δεν ξέρω αν προβλέπεται από κάποιο άλλο τυπικο).

Ερώτηση: πρέπει να λέγεται, ναι ή όχι;
Το θέμα έχει ξανασυζητηθεί εδώ
http://psaltologion.com/showthread.php?t=1443
 
Top