Τμήματα μονωδιακής εμφάνισης του Άρχοντα ως Λαμπαδαρίου στη Γαλλική αίθουσα Union Francaise 1958

Ανεβάζω μία παλιά ηχογράφηση του αειμνήστου Άρχοντα και θα ήθελα αν κανείς γνωρίζει τον τόπο,τον χρόνο και αυτόν που αναγγέλει τον Άρχοντα να με διαφωτίσει. Επίσης αν έχει ανεβεί κάπου εδώ να με ενημερώσετε.
 

Attachments

  • ErxomenosoKyrios.mp3
    2.8 MB · Views: 722
Ανεβάζω μία παλιά ηχογράφηση του αειμνήστου Άρχοντα και θα ήθελα αν κανείς γνωρίζει τον τόπο,τον χρόνο και αυτόν που αναγγέλει τον Άρχοντα να με διαφωτίσει. Επίσης αν έχει ανεβεί κάπου εδώ να με ενημερώσετε.

Πρόκειται για τμήμα μονωδιακής εμφάνισης του Άρχοντα ως Λαμπαδαρίου στη Γαλλική αίθουσα της Πόλης Union Francaise το 1958. Πλήρης κυκλοφορεί εδώ στο cd Αρχείο Ζωντανών Ηχογραφήσεων 1 του Κέντρου Παραδοσιακών Μουσικών Εκδόσεων, υπό τον Χρ. Τσιούνη.
 
Last edited:

† Θρασύβουλος Στανίτσας
Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.
(1910-1987)

«Οὐκ Ἔστιν Ἡ Βασιλεία Τοῦ Θεοῦ» (ἦχος α΄)
Δοξαστικὸν Αἴνων Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν.

Ζωντανὴ ἠχογράφηση στὴν Γαλλικὴ Αἴθουσα «Union Française» στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ ἔτος 1958.

Δόξα... Ἦχος α΄. Ἰδιόμελον.

«Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ' ὅσοι τοὺς θησαυρούς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ, ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν, καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια».
 
Back
Top