[Ερώτηση] Τι ψάλλουμε κατά τη θεία κοινωνία των πιστών στην Προηγιασμένη;

G

gbekris

Guest
#1
Στο βιβλίο Μεγάλη Τεσσαρακοστή Αποστολικής Διακονίας αλλά και στο μουσικό βιβλίο του Γεωργίου Θ. Ζαρκαντζά την ώρα της Θείας Κοινωνίας αναφέρονται:
Ο χορός χύμα.
Αμήν.Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Και μεταλαμβάνουσι οι πιστοί...
Εγώ περίπου πέντε χρόνια που ψάλλω στις προηγιασμένες όση ώρα οι πιστοί μεταλαμβάνουν λέγω εμμελώς το παραπάνω και συνεχίζω με Του δείπνου σου του μυστικού...
Τι είναι σωστό να ψάλλουμε την ώρα της Θείας Κοινωνίας;
Θέλω να προσθέσω ότι όταν αγόρασα τα βιβλία αφενός στο πρώτο θεώρησα ότι δεν ήθελαν να επαναλάβουν το Του δείπνου σου... και για το δεύτερο μόλις σήμερα κοίταξα την τυπική διάταξη που έχει στο τέλος του βιβλίου. όπως λένε κάλιο αργά παρά ποτέ και γηράσκω αεί διδασκόμενος. Ευχαριστώ
 

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#2
Χωρίς νά εἶμαι καί ὁ εἰδικός ἐπί τοῦ θέματος θά καταθέσω δύο πράγματα γιά αὐτό πού ἀναφέρεις.

Ἀρχικά νά πῶ ὅτι τό βιβλίο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς της Α.Δ. ἔχει κάποια λάθη στό συνολό τοῦ ὄχι ὅμως καί στό συγκεκριμένο σημεῖο πού ἀναφέρεις. Ἡ φράση "Ἀμήν.Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἠμίν" προέρχεται σύμφωνα καί μέ τήν Διάταξη τῆς Ἀγρυπνίας τοῦ π. Δοσιθέου ἀπό τή μοναστηριακή πρακτική καί ἀφορᾶ ὅλες τίς Θ. Λειτουργίες. Κατά μία λοιπόν ἐπίδραση -ἴσως- προστέθηκε καί ἐδῶ, χωρίς νά γνωρίζω ἀκριβῶς τό λόγο. Στό νέο Ἐγκόλπιο δέν ἀναφέρει τίποτα σχετικά ἀλλά προτάσσει ἀμέσως τό κοινωνικό. Ὤσ πρός τό -μεγάλο- θέμα τῶν κοινωνικῶν ἡ ἀρχαία τάξις ὑπαγορεύει τήν συνέχεια τοῦ κοινωνικοῦ (ἐν προκειμένω "Γεύσασθε") μέ μιά διακοπή στό "Μετά φόβου" καί κατά τήν διάρκεια τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν. Αὐτό ἰσχύει γιά ἀργά καί σύντομα κοινωνικά (βλ. Ἀντιφωνάριον π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη). Ὁπότε ἐδῶ δέν ἔχει θέση τό "Τοῦ Δείπνου Σου" ὡς κοινωνικό-χερουβικό της Μ. Πέμπτης καί μόνο. Ἡ εἰσαγωγή τοῦ ἔγινε στούς νεότερους χρόνους κάτ΄ἐπίδραση τῆς ἀκολουθίας τῆς Θ. Μετάληψης, ἡ ὁποία πολλές φορές κακῶς διαβάζεται ἀντί κοινωνικοῦ. Ὡστόσο ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία δέν τό ἔχει ἀπαγορεύσει λέγεται πάντοτε. Συνεπῶς ἡ πρακτική πού ἀκολουθεῖς εἶναι ἡ σωστή.

Θά περιμένω ὅμως καί ἐγώ τίς ἀπόψεις εἰδικῶν.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
«Κοινωνικόν· Γεύσασθε.

Ἄλλο πλ. β’. Tῆς ἁγίας σου τραπέζης προκειμένης καὶ τῶν ἀχράντων μυστηρίων μελιζομένων ἐνετείλω τοῖς ἁγίοις μαθηταῖς· λάβετε, φάγετε μου τὸ σῶμα, γεύσασθε, πίετέ μου τὸ αἷμα, ἐμπλήσθητε χαρᾶς, λάβετε πνεῦμα ἅγιον. Ἀλληλούια.

Τὸ τοῦ δεσπότου σῶμα καὶ τὸ τῆς ζωῆς αἷμα ὑποδέχεσθαι μέλλοντες ἐν εὐκατανύκτῳ καρδίᾳ τῷ Σωτῆρι βοήσωμεν· τῶν ἁγίων σου δώρων τὴν μετάληψιν ἀκατακρίτως δὸς ἡμῖν ὡς φιλάνθρωπος.

Μετὰ τὸ κοινωνικόν·

Ἐμεταλάβομεν τὸ σῶμα σου τὸ ἅγιον, ὁμοίως καὶ τὸ αἷμα σου τὸ τίμιον. Γενέσθω ἡμῖν Κύριε εἰς ἄφεσιν καὶ μὴ εἰς κατάκρισιν καὶ σῶσον ἡμᾶς»

(χφ. Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.X εὐχολόγιο τέλη ι’ αἰ. φ. 23r-v).
 
Top