Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ...

KTsepas

Κωνσταντίνος Ε. Τσέππας
#1
Καλοφωνικός ειρμός μέλος του Καθηγητού και Μελπήτωρος της Ψαλμωδικής Τέχνης κυρ Γρ. Χίτζιου.

Το συγκεκριμμένο μάθημα υπάρχει στον ψηφιακό δίσκο που εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2014 με τίτλο ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ όπου ψάλλει ο Βυζαντινός χορός ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΔΕΣ υπό την διεύθυνση του κυρ Γρ. Χίτζιου.

Τα μαθήματα και τα μέλη που εμπεριέχονται στον δίσκο αυτόν, επιλέχθηκαν από το βιβλίο του με τίτλο "Βυζαντινός Ιεροφάντης" της Εκκλησιαστικής Μουσικής.
 

Attachments

Last edited:
Top