Τιμιωτέρα ἰαμβικῶν καταβασιῶν "Στείβει θαλάσσης"

Δὲν ξέρω κατὰ πόσον εἶναι ἀφελὲς τὸ ἐρώτημά μου, ἀλλὰ διερωτῶμαι: Αὔριο, ψάλλονται οἱ ἰαμβικὲς καταβασίες "Στείβει θαλάσσης", οἱ ὁποῖες θεωροῦνται καταβασίες τοῦ Β´ ἤχου, ἂν καὶ ψάλλονται μὲ ὁμόηχη κλίμακα καὶ ὄχι μὲ κλίμακα πλ. Β´. Ἡ Τιμιωτέρα θὰ ψαλεῖ σὲ Β´ ἦχο, μὲ κλίμακα πλ. Β´ ἢ πλ. Β´ ἦχο μὲ κλίμακα Β´ ἤχου;
 
Top